Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Skalica - Mlyn bratov Pilárikových
Lokalita
obec Skalica, okres Skalica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Mlynov bolo v Skalici vždy veľa. Predovšetkým to boli mlyny vodné, ktoré boli rozosiate na potokoch pretekajúcich chotárom mesta. Okrem toho tu bol i veterný mlyn nad mestom smerom k obci Sudoměrice. Jeden z mlynov bol aj na dnešnej ulici pplk. Pľjušťa. Začiatkom 20. storočia ho od pôvodných majiteľov odkúpili bratia Pilárikovci. Bol to malý vodný mlyn. Pilárikovci ho chceli rozšíriť a zmodernizovať, preto podali žiadosť o jeho prestavbu. [1] V roku 1927 starý mlyn zbúrali a postavili nový moderný trojposchodový na elektrický pohon. Svoju oficiálnu činnosť mlyn začal 5. novembra 1927. [2]
 

V priebehu nasledujúcich rokov sa uskutočnilo niekoľko úprav, predovšetkým pribudli nové skladové priestory. V roku 1939 bol elektrický pohon strojov vymenený za efektívnejší plynový. [3] V mlyne bola na prvom mieste čistota, poriadok a disciplína. Na smene pracovali priemerne štyria – piati ľudia. Hlavnými výrobnými artiklami boli pšeničná, ražná, ale i jačmenná múka. Okrem múky robili detskú krupicu a krúpy. Múka musela byť kvalitná a prísne sa kontrolovala popelivosť, kyslosť a vlhkosť. [4] Do mlyna chodili mlieť obilie ľudia z mesta a okolitých obcí, takže sa stávalo, že na mletie sa muselo čakať niekoľko hodín. [5] Počas vojny tu bolo obchodné mletie pre vojsko a pre štát. [6]
 

Po znárodnení (1951) mlyn patril najprv pod štátne mlynárske podniky v Bratislave, neskôr pod Piešťany (vtedy sa tu mlelo dokonca PVC) a napokon pod Mlyny Nitra. Keď sa tu mlelo PVC, musela sa vždy robiť 24 hodinová šrotovacia očista mlyna. Obilie sa šrotovalo, aby sa prečistili všetky zariadenia v mlyne a až potom sa začalo mleť pre potravinárske účely. Po znárodnení tu bolo už iba obchodné mletie, lebo súkromný sektor v tom čase už neexistoval. 30. júna 1962 bol mlyn zakonzervovaný a definitívne zatvorený. Mlyn bratov Pilárikových je ukážkou technickej pamiatky s mimoriadne dobre zachovaným pôvodným zariadením. [7]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav technickej pamiatky je veľmi dobrý.
 

V roku 2005 mesto Skalica sprístupnilo mlyn s expozíciou návštevníkom ako funkčnú technickú pamiatku so zachovaným pôvodným strojovým zariadením. [8]

Prístup
Stojí na ulici pplk. Pľjušťa.
Fotogaléria
Skalica - Mlyn bratov Pilárikových foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica - Mlyn bratov Pilárikových foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica - Mlyn bratov Pilárikových foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica - Mlyn bratov Pilárikových foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica - Mlyn bratov Pilárikových foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica - Mlyn bratov Pilárikových foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica - Mlyn bratov Pilárikových foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica - Mlyn bratov Pilárikových foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica - Mlyn bratov Pilárikových foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica - Mlyn bratov Pilárikových foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica - Mlyn bratov Pilárikových foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica - Mlyn bratov Pilárikových foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica - Mlyn bratov Pilárikových foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica - Mlyn bratov Pilárikových foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica - Mlyn bratov Pilárikových foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica - Mlyn bratov Pilárikových foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica - Mlyn bratov Pilárikových foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica - Mlyn bratov Pilárikových foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica - Mlyn bratov Pilárikových foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica - Mlyn bratov Pilárikových foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica - Mlyn bratov Pilárikových foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica - Mlyn bratov Pilárikových foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica - Mlyn bratov Pilárikových foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica - Mlyn bratov Pilárikových foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica - Mlyn bratov Pilárikových foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica - Mlyn bratov Pilárikových foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica - Mlyn bratov Pilárikových foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica - Mlyn bratov Pilárikových foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica - Mlyn bratov Pilárikových foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica - Mlyn bratov Pilárikových foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica - Mlyn bratov Pilárikových foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica - Mlyn bratov Pilárikových foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica - Mlyn bratov Pilárikových foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica - Mlyn bratov Pilárikových foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica - Mlyn bratov Pilárikových foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica - Mlyn bratov Pilárikových foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica - Mlyn bratov Pilárikových foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica - Mlyn bratov Pilárikových foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica - Mlyn bratov Pilárikových foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica - Mlyn bratov Pilárikových foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica - Mlyn bratov Pilárikových foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica - Mlyn bratov Pilárikových foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica - Mlyn bratov Pilárikových foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica - Mlyn bratov Pilárikových foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica - Mlyn bratov Pilárikových foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica - Mlyn bratov Pilárikových foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica - Mlyn bratov Pilárikových foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica - Mlyn bratov Pilárikových foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica - Mlyn bratov Pilárikových foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica - Mlyn bratov Pilárikových foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica - Mlyn bratov Pilárikových foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica - Mlyn bratov Pilárikových foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica - Mlyn bratov Pilárikových foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica - Mlyn bratov Pilárikových foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica - Mlyn bratov Pilárikových foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica - Mlyn bratov Pilárikových foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica - Mlyn bratov Pilárikových foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica - Mlyn bratov Pilárikových foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica - Mlyn bratov Pilárikových foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica - Mlyn bratov Pilárikových foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica - Mlyn bratov Pilárikových foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica - Mlyn bratov Pilárikových foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica - Mlyn bratov Pilárikových foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica - Mlyn bratov Pilárikových foto © Hana Farkašová 2/2015
Poznámky
[1] www.skalica.sk (28.3.2015)
[2 - 3] Informačná tabuľa v teréne (2/2015).
[4] www.skalica.sk (28.3.2015)
[5] Informačná tabuľa v teréne (2/2015).
[6 - 7] www.skalica.sk (28.3.2015)
[8] Informačná tabuľa v teréne (2/2015).
Bibliografia
www.skalica.sk
GPS
48.846672, 17.223083
48.846672,17.223083
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk