Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Reľov - Kostol Povýšenia sv. Kríža
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Reľov, okres Kežmarok, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený po roku 1787 pojatím staršej renesančnej kaplnky do pôdorysu. Presbytérium a sakristia sú renesančné, loď je z obdobia po roku 1787. Fasády upravili v prvej polovici 19. storočia. Sakrálny objekt je jednoloďová stavba so starou i novou sakristiou a predstavanou vežou. Oblo zakončené presbytérium je zaklenuté renesančnou krížovou klenbou a lunetami. Sakristia je rovnako zaklenutá renesančnou krížovou klenbou. Loď má pruské klenby. Fasáda je členená nárožnými pilastrami, na veži sú tri kordónové rímsy, v strede je termové okno. [1] Veža je zakončená zvonovitou strechou.
 

Vnútorné zariadenie je z 20. storočia. Súpis pamiatok na Slovensku v interiéri spomína obraz Panny Márie, barokový z prvej polovice 18. storočia, v drevenom akantovom ráme. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 25.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 25.
Bibliografia
www.relov.sk
GPS
49.297470, 20.383078
49°17'50.9"N 20°22'59.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk