Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rimavské Janovce - kúria 1
Iný názov
Janošovce nad Rimavou, Jánošovce
Lokalita
obec Rimavské Janovce, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Neskoroklasicistická kúria postavená v druhej polovici 19. storočia [1] (podľa iného zdroja vznikla v roku 1842). [2] Jednopodlažná dvojtraktová stavba na pôdoryse obdĺžnika s valbovou strechou. Objekt má predstavaný päťosový rizalit členený pilastrami a polostĺpami. Ukončený je trojuholníkovým štítom. Okná majú profilované rímsy nesené konzolami. [3]
 

Keď na základe štatútu z 1. júla 1977 dostalo múzeum v Rimavskej Sobote prvýkrát právnu subjektivitu, jeho vedenie sa pokúšalo zabezpečiť pre rozrastajúce sa zbierky ďalšie priestory. V roku 1980 získalo kúpou do správy klasicistickú kúriu z roku 1842 v Rimavských Janovciach. Rovnako ako sídelnú budovu múzea ju projektoval budapeštiansky a neskôr rimavskosobotský staviteľ Ferenc Miks. Pôvodne patrila kúria šľachtickej rodine Szathmáry-Királyovcov. V jej tympanóne bol umiestnený pozoruhodný reliéf od sochára Istvána Ferenczyho (1792 – 1856). [4] V múzeu sa nachádza torzo kravy z reliéfu. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia sa uskutočnila v rokoch 1992 – 1993. [6]
Súčasný stav a využitie
Stav kúrie je dobrý.
Prístup
Stojí v severnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 46.
[2] BODOROVÁ, Oľga et al.: Klenotnica Gemersko-malohontského múzeua v Rimavskej Sobote. Venovaná 130. výročiu vzniku múzea. Rimavská Sobota: Gemersko-malohontské múzeum, 2012. s. 17.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 46.
[4] BODOROVÁ, Oľga et al.: Klenotnica Gemersko-malohontského múzeua v Rimavskej Sobote. Venovaná 130. výročiu vzniku múzea. s. 17.
[5 - 6] BODOROVÁ, Oľga et al.: Klenotnica Gemersko-malohontského múzeua v Rimavskej Sobote. Venovaná 130. výročiu vzniku múzea. s. 160.
GPS
48.345693, 20.058490
48°20'44.5"N 20°03'30.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk