Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ruská Voľa nad Popradom - Chrám sv. Michala archanjela
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Ruská Voľa nad Popradom, okres Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v rokoch 1913 - 1916. Prestavaný bol v roku 1952 [1] Jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Fasády sú hladké, členené polkruhovo zakončenými oknami. Veža je zastrešená cibuľovitou baňou zakončenou ihlancom.
 

Cerkev je filiálkou gréckokatolíckej farnosti Čirč. Nadpis pred vstupom do cerkvi vyrezávaný rezbárom pochádzajúcim z obce. [2]
 

Veľkou zaujímavosťou je sväté evanjelium, ktoré sa na prestole (oltári) v obci nachádza od roku 1899. Sväté evanjelium je však už z roku 1891. V tomto staroslovanskom evanjeliu je na spodnej časti strán evanjelia podľa Matúša od 1. až po 55. stranu vždy na každej druhej strane po jednom riadku napísaný záznam, ktorý bol takýmto spôsobom vpísaný pravdepodobne preto, aby nikto z evanjelia nevytrhol strany, lebo by musel odstrániť 55 strán. Záznam hovorí o tom, kto sväté evanjelium pre "Ruskovoľanskú" cerkev zakúpil. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Obnovili ho v rokoch 1970 – 1980 a v roku 2017. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centrálnej časti obce. Pred kostolom sa nachádza cintorín.
Poznámky
[1 - 4] https://sk.wikipedia.org/wiki/Ruská_Voľa_nad_Popradom (12.8.2021)
GPS
49.297462, 20.935879
49°17'50.9"N 20°56'09.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk