Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Šaštín-Stráže - Synagóga
Lokalita
obec Šaštín-Stráže, okres Senica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Synagóga, ktorú postavili v roku 1852 v neskoroklasicistickom slohu, je sieňová stavba značných rozmerov. Má ústrednú obradovú sálu, okolo ktorej je na poschodí z troch strán galéria pre ženy, stojaca na iónskych stĺpoch. Po oboch stranách hlavného vchodu vedú schodištia na ženskú galériu. Archu úmluvy zdobí šesť korintských stĺpov. Hlavná fasáda má silne vystupujúci stredný rizalit s akcentovanou korunnou rímsou, nad ktorou je vyvýšený trojhranný štít s termovým oknom. Fasáda bola koncom 19. storočia upravená. [1]
 

Z pôvodnej elegantnej stavby sa zachovalo pomerne málo, pretože polkruhové okná zamurovali a interiér prebudovali na skladové priestory. Napriek bezcitným zásahom stopy impozantnosti synagógy je stále vidieť, v interiéri sa zachovali zvyšky maľovaného stropu. Do ulice je objekt orientovaný východným priečelím. Za masívnym rizalitom s dvoma kruhovými oknami po stranách bol pôvodne umiestnený svätostánok. Na priečelí sa zachovala ozdobná kartuša, na ktorej bol kedysi dedikačný nápis. Bývalý dom rabína je situovaný severne od synagógy. Dom na západnej strane slúžil ako škola. [2]
 

Hodnotu synagógy umocňuje fakt, že je jedinou viac-menej autenticky zachovanou synagógou severného Záhoria. Celkovo sa na Slovensku z pôvodného počtu synagóg zachovala len časť, nakoľko veľké množstvo ich zaniklo v období socializmu. [3]

Pamiatková ochrana
Šaštín–Stráže - synagóga (č. ÚZPF 12188/1) – architektonicko‐historický výskum - rok 2022. Autor: Mgr. Denis Haberland. [4]
Súčasný stav a využitie
Stav synagógy je katastrofálny!!! Slúžila ako sýpka a neskôr v nej bola autoopravovňa. Stavbe hrozí demolácia.
Prístup
Stojí medzi domami na Zápotočnej ulici.
Fotogaléria
Šaštín-Stráže - Synagóga foto © Hana Farkašová 2/2014Šaštín-Stráže - Synagóga foto © Hana Farkašová 2/2014Šaštín-Stráže - Synagóga foto © Hana Farkašová 2/2014Šaštín-Stráže - Synagóga foto © Hana Farkašová 2/2014Šaštín-Stráže - Synagóga foto © Hana Farkašová 2/2014Šaštín-Stráže - Synagóga foto © Hana Farkašová 2/2014Šaštín-Stráže - Synagóga foto © Hana Farkašová 2/2014Šaštín-Stráže - Synagóga foto © Hana Farkašová 2/2014Šaštín-Stráže - Synagóga foto © Hana Farkašová 2/2014Šaštín-Stráže - Synagóga foto © Hana Farkašová 2/2014Šaštín-Stráže - Synagóga foto © Hana Farkašová 2/2014Šaštín-Stráže - Synagóga foto © Hana Farkašová 11/2019Šaštín-Stráže - Synagóga foto © Hana Farkašová 11/2019Šaštín-Stráže - Synagóga foto © Hana Farkašová 11/2019Šaštín-Stráže - Synagóga foto © Hana Farkašová 11/2019Šaštín-Stráže - Synagóga foto © Hana Farkašová 11/2019Šaštín-Stráže - Synagóga foto © Hana Farkašová 11/2019Šaštín-Stráže - Synagóga foto © Hana Farkašová 11/2019Šaštín-Stráže - Synagóga foto © Hana Farkašová 11/2019Šaštín-Stráže - Synagóga foto © Hana Farkašová 11/2019Šaštín-Stráže - Synagóga foto © Hana Farkašová 11/2019Šaštín-Stráže - Synagóga foto © Hana Farkašová 11/2019Šaštín-Stráže - Synagóga foto © Hana Farkašová 11/2019Šaštín-Stráže - Synagóga foto © Hana Farkašová 11/2019Šaštín-Stráže - Synagóga foto © Hana Farkašová 11/2019Šaštín-Stráže - Synagóga foto © Hana Farkašová 11/2019Šaštín-Stráže - Synagóga foto © Hana Farkašová 11/2019Šaštín-Stráže - Synagóga foto © Hana Farkašová 11/2019Šaštín-Stráže - Synagóga foto © Hana Farkašová 11/2019Šaštín-Stráže - Synagóga foto © Hana Farkašová 11/2019Šaštín-Stráže - Synagóga foto © Hana Farkašová 11/2019Šaštín-Stráže - Synagóga foto © Hana Farkašová 11/2019Šaštín-Stráže - Synagóga foto © Hana Farkašová 11/2019Šaštín-Stráže - Synagóga foto © Hana Farkašová 11/2019Šaštín-Stráže - Synagóga foto © Hana Farkašová 11/2019Šaštín-Stráže - Synagóga foto © Hana Farkašová 11/2019Šaštín-Stráže - Synagóga foto © Hana Farkašová 11/2019Šaštín-Stráže - Synagóga foto © Hana Farkašová 11/2019Šaštín-Stráže - Synagóga foto © Hana Farkašová 11/2019Šaštín-Stráže - Synagóga foto © Hana Farkašová 11/2019Šaštín-Stráže - Synagóga foto © Hana Farkašová 11/2019Šaštín-Stráže - Synagóga foto © Hana Farkašová 11/2019Šaštín-Stráže - Synagóga foto © Hana Farkašová 11/2019Šaštín-Stráže - Synagóga foto © Hana Farkašová 11/2019Šaštín-Stráže - Synagóga foto © Hana Farkašová 11/2019Šaštín-Stráže - Synagóga foto © Hana Farkašová 11/2019Šaštín-Stráže - Synagóga foto © Hana Farkašová 11/2019Šaštín-Stráže - Synagóga foto © Hana Farkašová 11/2019Šaštín-Stráže - Synagóga foto © Hana Farkašová 11/2019Šaštín-Stráže - Synagóga foto © Hana Farkašová 11/2019Šaštín-Stráže - Synagóga foto © Hana Farkašová 11/2019Šaštín-Stráže - Synagóga foto © Hana Farkašová 11/2019
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 242.
[2] BORSKÝ, Maroš: Židovské pamiatky západného Slovenska. Jewish Monuments of Western Slovakia. Bratislava: Neinvestičný fond židovského kultúrneho dedičstva – Menorah, Bratislava, 2011. s. 67.
[3] MAČICA, Marek: Synagógu predávajú za 25-tisíc eur. www.zahorie.sme.sk , 26.10.2010 (15.6.2015)
[4] www.pamiatky.sk (19.4.2023)
Bibliografia
www.sastin.sk
GPS
48.635432, 17.152906
48.635432, 17.152906www.pamiatkynaslovensku.sk