Hrady   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bojnice
Lokalita
obec Bojnice, okres Prievidza, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Neďaleko staršieho hradiska vznikol kamenný hrad, ktorý sa spomína v roku 1302. Koncom 19. storočia sa začala nákladná prestavba celého hradu. Realizoval ju gróf Ján Pálffy, za pomoci architekta Jozefa Huberta. Romantická úprava podľa vzoru francúzskych stredovekých hradov, ktorá sa uskutočnila v rokoch 1889 – 1910, narušila pôvodný vzhľad hradu. Vytvorila však zámok, jedinečnú rozprávkovú vidinu. 25. februára 1939 kúpil hrad československý veľkopodnikateľ Ján Baťa. V roku 1948 prechádza zámok do rúk štátu.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Zámer pamiatkovej úpravy na obnovu objektu bol vypracovaný v roku 1969. Projektová úloha, 1972. Projektová dokumentácia západného krídla: SURPMO Brno, Ing. arch. Ševčík, 1976. Záchranné opravné práce a celkovú obnovu hradu realizoval Pamiatkostav Žilina. Celkovú projektovú dokumentáciu vypracoval: SURPMO Brno. [1]
 

Bojnice – hrad s areálom, prejazd vstupného krídla (č. ÚZPF 805/24) - architektonicko-historický výskum - rok 2005. Autor: Ing. arch. Martin Bóna. [2]
 

Bojnice – hrad, kaplnka sv. Jána Kapistránskeho a juhozápadné krídlo zámku (č. ÚZPF 805/12-14), architektonicko-historický výskum - rok 2010. Autori: PhDr. Zuzana Zvarová, Mgr. Peter Horanský, Ing. Miroslav Matejka, PhDr. Zemene, Mgr. Tomáš Janura, PhDr. Javošová. [3]
 

Bojnice – hrad, kaplnka sv. Jána Kapistránskeho (č. ÚZPF 805/13), umelecko-historický výskum - rok 2010. Autori: Mgr. Magdaléna Brázdilová, Mgr. Ján Papco. [4]
 

Bojnice – hrad s areálom (č. ÚZPF 805/1-38) – čiastkový architektonicko-historický výskum severovýchodného krídla - rok 2012. Autor: Ing. arch. Martin Bóna. [5]
 

Bojnice – hrad, reštaurácia (č. ÚZPF 805/31) – architektonicko-historický výskum - rok 2014. Autorka: Mgr. Renáta Kollárová. [6]
 

Bojnice – hrad, Hunyadiho sála (č. ÚZPF 805/11) – architektonicko-historický výskum - rok 2014. Autor: Ing. Miroslav Matejka. [7]
 

Bojnice – hrad, východný múr parkanový (č. ÚZPF 805/27) – architektonicko historický výskum archeologicky odkrytých nálezov v priestore východného parkánu - rok 2018. Autor: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.. [8]
 

Bojnice – hrad Bojnice, krídlo severné (č. ÚZPF 805/5) – doplnkový architektonicko-historický výskum terasy krídla - rok 2018. Autor: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.. [9]
 

Bojnice – hrad, západné krídlo a veža (č. ÚZPF 805/18; 805/19) – čiastkový architektonicko-historický výskum - rok 2020. Autor: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.. [10]

Súčasný stav a využitie
Rekonštruovaný objekt. Múzeum.
 

V roku 1950 bolo v zámku založené Krajské nitrianske múzeum, neskôr aj Krajská nitrianska galéria. Obidve tieto inštitúcie sa zlúčili v roku 1960 do Vlastivedného múzea. V roku 1970 bol zámok vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Od roku 1981 je v zámku umiestnené umeleckohistorické múzeum, ktoré je dnes súčasťou Slovenského národného múzea. V novembri 1994 sa začal výskum Archívneho krídla hradu, ktorý priniesol množstvo nových poznatkov o jeho stavebnom vývoji. V 90tych rokoch 20. storočia sa začal zámok využívať aj na populárno-komerčné účely, napr. sa tu každoročne koná festival strašidiel. Bojnický zámok patrí medzi najnavštevovanejšie objekty na Slovensku. Je mimoriadne populárny a obľúbený.

Fotogaléria
Hrad Bojnice dobové vyobrazenieHrad Bojnice foto © Viliam Mazanec 9/1997Hrad Bojnice foto © Viliam Mazanec 9/1997Hrad Bojnice foto © Viliam Mazanec 9/1997Hrad Bojnice foto © Viliam Mazanec 9/1997Hrad Bojnice foto © Viliam Mazanec 9/1997Hrad Bojnice foto © Viliam Mazanec 9/1997Hrad Bojnice foto © Viliam Mazanec 9/1997Hrad Bojnice foto © Viliam Mazanec 9/1997Hrad Bojnice foto © Viliam Mazanec 9/1997Hrad Bojnice foto © Viliam Mazanec 9/1997Hrad Bojnice foto © Viliam Mazanec 9/1997Hrad Bojnice foto © Viliam Mazanec 9/1997Hrad Bojnice foto © Viliam Mazanec 9/1997Hrad Bojnice foto © Viliam Mazanec 9/1997Hrad Bojnice foto © Viliam Mazanec 9/1997Hrad Bojnice foto © Viliam Mazanec 9/1997Hrad Bojnice foto © Viliam Mazanec 9/1997Hrad Bojnice foto © Viliam Mazanec 9/1997Hrad Bojnice foto © Viliam Mazanec 9/1997Hrad Bojnice foto © Viliam Mazanec 9/1997Hrad Bojnice foto © Viliam Mazanec 9/1997Hrad Bojnice foto © Oto Tomeček 7/2012Hrad Bojnice foto © Oto Tomeček 7/2012Hrad Bojnice foto © Oto Tomeček 7/2012Hrad Bojnice foto © Hana Farkašová 6/2015Hrad Bojnice foto © Hana Farkašová 6/2015Hrad Bojnice foto © Hana Farkašová 6/2015Hrad Bojnice foto © Hana Farkašová 6/2015Hrad Bojnice foto © Hana Farkašová 6/2015Hrad Bojnice foto © Hana Farkašová 6/2015Hrad Bojnice foto © Hana Farkašová 6/2015Hrad Bojnice foto © Hana Farkašová 6/2015Hrad Bojnice foto © Hana Farkašová 6/2015Hrad Bojnice foto © Hana Farkašová 6/2015Hrad Bojnice foto © Hana Farkašová 6/2015Hrad Bojnice foto © Hana Farkašová 6/2015Hrad Bojnice foto © Hana Farkašová 6/2015Hrad Bojnice foto © Hana Farkašová 6/2015Hrad Bojnice foto © Hana Farkašová 6/2015Hrad Bojnice foto © Hana Farkašová 6/2015Hrad Bojnice foto © Hana Farkašová 6/2015Hrad Bojnice foto © Hana Farkašová 6/2015Hrad Bojnice foto © Hana Farkašová 6/2015Hrad Bojnice foto © Hana Farkašová 6/2015Hrad Bojnice foto © Hana Farkašová 6/2015Hrad Bojnice foto © Hana Farkašová 6/2015Hrad Bojnice foto © Hana Farkašová 6/2015Hrad Bojnice foto © Hana Farkašová 6/2015Hrad Bojnice foto © Hana Farkašová 6/2015Hrad Bojnice foto © Hana Farkašová 6/2015Hrad Bojnice foto © Hana Farkašová 6/2015Hrad Bojnice foto © Hana Farkašová 6/2015Hrad Bojnice foto © Hana Farkašová 6/2015Hrad Bojnice foto © Hana Farkašová 6/2015Hrad Bojnice foto © Hana Farkašová 6/2015Hrad Bojnice foto © Hana Farkašová 6/2015Hrad Bojnice foto © Hana Farkašová 6/2015Hrad Bojnice foto © Hana Farkašová 6/2015Hrad Bojnice foto © Hana Farkašová 6/2015Hrad Bojnice foto © Hana Farkašová 6/2015
Poznámky
[1] KUBIČKOVÁ, Klára: Hrady a zámky v krajine: Kultúrne pamiatky Stredoslovenského kraja. Banská Bystrica: Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, 1978. s. 12.
[2] www.pamiatky.sk (28.8.2014)
[3 - 5] www.pamiatky.sk (5.11.2014)
[6 - 10] www.pamiatky.sk (10.5.2023)
Bibliografia
BELLA, Pavel: Bojnická hradná jaskyňa. Tajomné podzemie travertínovej kopy. In: Krásy Slovenska, LXXXIV, 2007, č. 3-4, s. 50 - 51.
HODÁL, Florián - MENCLOVÁ, Dobroslava: Hrad Bojnice. Bratislava: SVKL, 1956. 192 s.
MALEČKOVÁ, Katarína: Od piktogramu po rozprávkový sen. In: Historická revue, XIX, 2008, č. 6, s. 10 - 15.
MALEČKOVÁ, Katarína: Ján František Pálffy - romantik alebo pragmatik? In: Historická revue, XIX, 2008, č. 6, s. 16 - 21.
PAPCO, Ján: Bojnický zámok - grófov dar budúcim generáciám. In: Historická revue, XIX, 2008, č. 6, s. 3 a 6.
PAPCO, Ján: Znovuobjavené obrazy v Bojnickom zámku. In: Historická revue, XIX, 2008, č. 6, s. 7 - 9.
PAPCO, Ján: Neznáme dielo Paula de Vosa v SNM-Múzeu Bojnice. In: Múzeum, 2009, č. 3, s. 20 - 21.
PAPCO, Ján: Dejiny a koncepcie zámockého parku v Bojniciach. In: Múzeum, LXIII, 2017, č. 2, s. 14 – 19.
POHANIČOVÁ, Jana: Romantické prestavby šľachtických sídiel. Rusovce, Veľké Uherce a Bojnice. In: Pamiatky a múzeá, 2005, č. 2, s. 46 – 53.
REMIAŠOVÁ, Marta – MALEČKOVÁ, Katarína – BÓNA, Martina: Výskum Archívneho krídla hradu Bojnice. In: Pamiatky a múzeá, 1997, č. 4, s. 25 – 27.
SIVÁKOVÁ, Monika: Bojnické panstvo v 17. storočí. Obraz života zemepánov a poddaných v mestečkách a dedinách. In: Historická revue, XI, 2000, č. 8, s. 8 - 9.
www.bojnicecastle.sk
www.bojnice.sk
GPS
48.780002, 18.578652
48°0 46' 48.01", 18°0 34' 43.15"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk