Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Gemer - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Iný názov
Šajavský Gemer
Lokalita
obec Gemer, okres Revúca, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol z roku 1882 postavený podľa projektu architekta K. Benkóa v pseudogotickom romantickom slohu. [1] Už v roku 1510 tu síce stál evanjelický kostol, ten však v roku 1881 rozobrali. [2] Ide o jednoloďový kostol s polygonálnym oltárnym uzáverom a vstavanou vežou, ktorá je krytá barokovou baňou. Fasáda je členená neogotickými lomenými oknami, kvádrovou rustikou a opornými piliermi. Veža má nárožné pilastre.
 

Oltár s obrazmi Nanebovstúpenia a Poslednej večere z roku 1882 od F. Plachyho. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Gemer - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2019Gemer - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2019Gemer - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2019Gemer - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2019Gemer - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2019Gemer - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2019Gemer - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2019Gemer - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2019Gemer - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2019Gemer - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2019Gemer - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2019Gemer - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2019Gemer - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2019Gemer - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2019Gemer - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2019Gemer - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2019Gemer - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2019Gemer - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2019Gemer - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2019Gemer - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2019Gemer - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2019Gemer - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2019Gemer - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2019Gemer - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2019Gemer - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2019Gemer - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2019Gemer - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2019Gemer - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2019Gemer - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2019Gemer - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2019Gemer - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2019Gemer - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2019Gemer - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2019Gemer - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2019Gemer - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2019Gemer - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2019Gemer - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2019Gemer - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2019Gemer - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2019Gemer - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2019Gemer - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2019Gemer - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2019Gemer - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2019Gemer - Evanjelický kostol  foto © Viliam Mazanec 7/2019Gemer - Evanjelický kostol a kaštieľ (vzdialený pohľad na obec) foto © Viliam Mazanec 7/2019Gemer - Evanjelický kostol a kaštieľ (vzdialený pohľad na obec) foto © Viliam Mazanec 7/2019Gemer - Evanjelický kostol a kaštieľ (vzdialený pohľad na obec) foto © Viliam Mazanec 7/2019Gemer - Evanjelický kostol a kaštieľ (vzdialený pohľad na obec) foto © Viliam Mazanec 7/2019
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 373.
[2] www.obecgemer.ocu.sk (2.6.2016)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 373.
Bibliografia
www.obecgemer.sk
GPS
48.449361, 20.315838
48°26'57.7"N 20°18'57.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU



www.pamiatkynaslovensku.sk