Kláštory   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Trnava - Kláštor klarisiek a Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Lokalita
obec Trnava, okres Trnava, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Budova klariského kláštora sa v Trnave spomína už v roku 1239. Kláštor s kostolom bol viackrát prestavaný a rozširovaný. Za najstaršiu zachovanú časť je považované stredné kláštorné krídlo medzi dvomi rajskými dvormi. Súčasný vzhľad najviac ovplyvnila prestavba v 17. storočí po veľkom požiari. Budova kláštorného komplexu patrila reholi až do roku 1782, kedy cisár Jozef II. zrušil rád klarisiek a zoštátnil ju. Budova sa stala všeobecnou vojenskou nemocnicou (do roku 1850), neskôr nemocnicou pre psychicky chorých vojakov. Počas druhej svetovej vojny sa v nej ukrývali americkí letci. Po vzniku múzea (v roku 1954) bola pridelená Krajskému múzeu v Trnave. V súčasnosti tvorí kláštorný komplex budova s dvomi nádvoriami a kostol. [1]
 


 

Kostol Nanebovzatia Panny Márie
 

Kostol sa začal budovať s kláštorom hneď po príchode klarisiek do Trnavy. Pôvodne bol zasvätený Blahoslavenej Panne Márii. Bol jednoloďový s rovným ukončením presbytéria. Počas renovácie v 17. storočí ku kostolu pristavili vežu a loď v dvoch podlažiach predĺžili o prízemné refektórium a zvýšené oratórium (chór rehoľných sestier). Bohatú štukovú a reliéfnu výzdobu oratória v roku 1690 realizoval maliar Carlo Antonio Neurone. Z 18. storočia pochádza vstupná kovaná brána osadená v staršom gotickom portáli. V roku 1996 bolo zreštaurované oratórium a v roku 2006 bol zrenovovaný exteriér veže kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Trnava - bývalý kláštor klarisiek (č. ÚZPF 1128/1-2) - architektonicko‐historický a umelecko-historický výskum pivničných priestorov - rok 2023. Autorka: Ing. arch. Jaroslava Žuffová, CSc. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav kláštora a kostola je dobrý. V kláštore sídli Západoslovenské múzeum.
Prístup
Múzejné námestie 3.
Fotogaléria
Trnava - Kláštor klarisiek a Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Jiří Fiedler 5/1983Trnava - Kláštor klarisiek a Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Jiří Fiedler 5/1983Trnava - Kláštor klarisiek a Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Jiří Fiedler 5/1983Trnava - Kláštor klarisiek a Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Ľuboš Repta 6/2014Trnava - Kláštor klarisiek a Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Ľuboš Repta 6/2014Trnava - Kláštor klarisiek a Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Ľuboš Repta 6/2014Trnava - Kláštor klarisiek a Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Ľuboš Repta 6/2014
Poznámky
[1 - 2] www.zsmuzeum.sk (17.4.2017)
[3] www.pamiatky.sk (1.5.2024)
Bibliografia
KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid: Trnavské klarisky v druhej polovici 18. storočia. In: Pamiatky a múzeá, 2011, č. 4, s. 28 - 32.
www.trnava.sk
www.zsmuzeum.sk
GPS
48.375526, 17.592543
48°22'31.9"N 17°35'33.1"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk