Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Michalovce - Radnica
Lokalita
obec Michalovce, okres Michalovce, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodná „varošska chiža“ stála neďaleko rímskokatolíckeho farského kostola. Samospráva sídlila od roku 1880 v súkromnej budove na Hlavnej ulici. V rokoch 1927 – 1928, na mieste bývalého súkromného domu, postavila firma Barkány z Prešova pre michalovskú samosprávu novú budovu (jej projekt vypracoval Ľudovít Oeschläger). Chýbajúce peniaze na dostavbu celého objektu získalo mesto predajom „Bazárov“ nájomníkom (tie sa nachádzali na opačnom konci námestia). Časť priestorov v novopostavenom komplexe samospráva prenajímala – sídlila tu napr. lekáreň, banka, tlačiareň a vychýrená cukráreň Ďuročík. [1]
 

Na pôvodne sledovacej veži, ktorá uľahčovala prácu miestnym hasičom, v neskoršom období pribudli hodiny. V 80. rokoch 20. storočia bola strecha a povala budovy poškodená rozsiahlym požiarom. [2]
 

Pred radnicou sa v minulosti nachádzal i jediný parčík na Hlavnej ulici – tvorili ho tri ohradené plochy vedľa seba. V rokoch 1928 – 1939 stála na prostrednej ohradenej trávnatej ploche (na vyššom podstavci) bronzová busta Adolfa Dobrianskeho ako symbol spoločnej práce Slovákov, Rusínov – Ukrajincov a Čechov na budovaní Československej republiky. [3] V prvých dňoch po oslobodení mesto parčík scelilo a na znak úcty tu pochovali padlých vojakov sovietskej Červenej armády (tento provizórny cintorín bol ale zrušený už v roku 1945). [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historickej budovy je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí v centre mesta.
Fotogaléria
Michalovce - Radnica foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - Radnica foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - Radnica foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - Radnica foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - Radnica foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - Radnica foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - Radnica foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - Radnica foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - Radnica foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - Radnica foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - Radnica foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - Radnica foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - Radnica foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - Radnica foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - Radnica foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - Radnica foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - Radnica foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - Radnica foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - Radnica foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - Radnica foto © Viliam Mazanec 7/2015
Poznámky
[1] MOLNÁR, Martin: Potulky po meste s historikom. Michalovce: Pre Mestský úrad Michalovce vydal Jozef Rovňák – EXCEL, s.r.o., 2012. s. 22.
[2] MOLNÁR, Martin: Potulky po meste s historikom. s. 22.
[3] V roku 1939 dalo mesto bustu demontovať a následne bola uložená na povale radnice, po druhej svetovej vojne bustu znovu odhalili pred bývalým kinom Capitol, resp. Mier. Neskôr ju preniesli k budove strednej zdravotníckej školy a umiestnili na roh Dobrianskeho ulice; odtiaľ ju však v polovici 90. rokov 20. storočia odcudzili a predali do zberne surovín – tu sa síce našli jej časti, no zlodeji ostali dodnes nepotrestaní. MOLNÁR, Martin: Potulky po meste s historikom. s. 22.
[4] MOLNÁR, Martin: Potulky po meste s historikom. s. 22.
Bibliografia
www.michalovce.sk
GPS
48.756089, 21.917763
48.756089, 21.917763
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk