Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hubošovce - Kostol sv. Juraja
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Hubošovce, okres Sabinov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Gotický kostol, ktorý stál už v roku 1333. Barokizovali ho v roku 1763. Jednolodie so štvorcovým presbytériom, severnou sakristiou a západnou predstavanou vežou je v interiéri kryté pruskými klenbami. Fasáda bola členená sgrafitami na spôsob zdanlivej pilastrovej architektúry. Veža dostala v 17. storočí renesančnú štítkovú atiku a sgrafitovú iluzívnu armatúru. [1]
 

V interiéri na južnej stene sú zvyšky gotickej nástennej maľby. Hlavný oltár sv. Jura je rokokový z čias okolo roku 1763 s bohatou stĺpovou architektúrou a rokajami, v strede ktorých stoja plastiky sv. Jána Nepomuckého a Júdu Tadeáša. Ústredný obraz oltára je nový. Bočný oltár Panny Márie je rokokový z roku 1750 s obrazom Madony s tromi svätcami a s bohatým rokokovým rámom, flankovaným dvoma plastikami z polovice 18. storočia. Bočný oltár Piety je klasicistický s obrazom od J. Gubalského z roku 1876 a postrannými sochami Panny Márie a sv. Jána evanjelistu v rustikalizovanom podaní. Krstiteľnica je ranobaroková zo 17. storočia, na kupe s manieristickými rastlinnými motívmi. Organ s klasicistickou skriňou z konca 18. storočia. Kalich je barokový z roku 1696, s ušnicovou ornamentikou a dedikačným nápisom. [2]
 

V roku 1933 bola posviacka nového zvona, uliateho na počesť Krista Kráľa. V dňoch 26.5. - 1.6.1933 sa vo farskom kostole konali sväté misie na počesť 600-ročného jubilea kostola sv. Juraja. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 1937 bola realizovaná generálna obnova farského kostola. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je výborný. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severnej časti obce Jur (súčasť Hubošoviec).
Fotogaléria
Hubošovce - Kostol sv. Juraja foto © Viliam Mazanec 7/2013Hubošovce - Kostol sv. Juraja foto © Viliam Mazanec 7/2013Hubošovce - Kostol sv. Juraja foto © Viliam Mazanec 7/2013Hubošovce - Kostol sv. Juraja foto © Viliam Mazanec 7/2013Hubošovce - Kostol sv. Juraja foto © Viliam Mazanec 7/2013Hubošovce - Kostol sv. Juraja foto © Viliam Mazanec 7/2013Hubošovce - Kostol sv. Juraja foto © Viliam Mazanec 7/2013Hubošovce - Kostol sv. Juraja foto © Viliam Mazanec 7/2013Hubošovce - Kostol sv. Juraja foto © Viliam Mazanec 7/2013Hubošovce - Kostol sv. Juraja foto © Viliam Mazanec 7/2013Hubošovce - Kostol sv. Juraja foto © Viliam Mazanec 7/2013Hubošovce - Kostol sv. Juraja foto © Viliam Mazanec 7/2013Hubošovce - Kostol sv. Juraja foto © Viliam Mazanec 7/2013Hubošovce - Kostol sv. Juraja foto © Viliam Mazanec 7/2013Hubošovce - Kostol sv. Juraja foto © Viliam Mazanec 7/2013Hubošovce - Kostol sv. Juraja foto © Viliam Mazanec 7/2013Hubošovce - Kostol sv. Juraja foto © Viliam Mazanec 7/2013Hubošovce - Kostol sv. Juraja foto © Viliam Mazanec 7/2013Hubošovce - Kostol sv. Juraja foto © Viliam Mazanec 7/2013Hubošovce - Kostol sv. Juraja foto © Viliam Mazanec 7/2013Hubošovce - Kostol sv. Juraja foto © Viliam Mazanec 7/2013
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 465.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 465 - 466.
[3 - 4] www.hubosovce.ocu.sk (27.11.2013)
Bibliografia
www.hubosovce.eu
GPS
49.090049, 21.201974
49°0 5' 24.18", 21°0 12' 7.11"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk