Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čunovo (Bratislava)
Iný názov
Kaštieľ rodiny Szapáry a Lónay
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kaštieľ je prízemná obdĺžniková, čiastočne podpivničená stavba s dvoma vstupmi. Hlavný vstup je cez portikus na severovýchodnej fasáde, druhý vstup je v jeho osi na juhozápadnej fasáde. Základom dispozície je trojtrakt v pozdĺžnom smere v strede s chodbou. V južných priestoroch juhozápadného traktu sa zachovali zvyšky starších omietok s nástennými maľbami. Fasády sú hladké, členené len kamennými šambránami okien a vstupnými portálmi. [1]
 

Kaštieľ je reprezentantom menšieho vidieckeho objektu, ktorý neslúžil ako hlavné sídlo majiteľov. Jeho staviteľom bol Peter Szapáry. V prvej stavebnej etape datovanej na základe archívneho výskumu medzi roky 1757 – 1781 bol postavený prízemný, čiastočne podpivničený trojtraktový objekt s jednoduchou dispozíciou. Vchádzalo sa do úzkej vstupnej chodby ústiacej do stredného komunikačného traktu. Severovýchodný trakt tvorili miestnosti zaklenuté valenými klenbami slúžiace ako zázemie, stredný trakt bola chodba zaklenutá pruskými klenbami. Juhozápadný obytný trakt mal v strede sálu, po stranách ktorej boli miestnosti s plochým stropom, prepojené enfiládou. V strednej chodbe boli vymurované prikladacie otvory nepriameho vykurovania. Komínové prieduchy boli vyvedené do dvoch mohutných komínov v krove. Podpivničená bola len južná časť budovy. [2]
 

V druhej stavebnej etape datovanej okolo roku 1807, počas vlastníctva Jozefa Szapáryho, rozšírili suterén južným smerom pristavaním dvoch miestnosti prístupných z exteriéru. K hlavnej severovýchodnej fasáde pristavali dnešný portikus. Miestnosti juhozápadného traktu vymaľovali nástennými maľbami s motívmi kvetov, klasov a poľnohospodárskeho náradia. Z umeleckohistorického hľadiska si najväčšiu pozornosť zaslúžia práve nástenné maľby juhozápadného traktu, ktoré sú riešené ako imitácia tapiet alebo solitérnych rámovaných obrazov čerpajúcich námety z poľnohospodárstva. Reprezentujú kvalitnú dobovú umeleckú úroveň. Z remeselných detailov vynikajú barokové okenné mreže a interiérové dvere. [3]
 

Bezprostredné okolie kaštieľa tvoril park i účelová záhrada. Park bol komponovaný ako voľná príroda, kde sa skupiny stromov striedali s trávnatými porastmi. Vznikol na konci 19. storočia. [4] Úprava parku, respektíve jeho torzo, má prírodno-krajinársky charakter s dlhodobo zanedbanou údržbou porastov a komunikácií. Pôvodné miesta trávnikových plôch a kvetinových záhonov zanikli v dôsledku terénnych úprav. [5]

Pamiatková ochrana
Snaha o rekonštrukciu.
 

Pri obnove kaštieľa v 70. – 90. rokoch 20. storočia osadili nový krov, okenné šambrány, stropy v juhozápadnom trakte a vo veľkom rozsahu odstránili omietky. [6]
 

Bratislava-Čunovo - kaštieľ a sýpka (č. ÚZPF 649/1,2) - architektonicko-historický a umelecko-historický výskum - rok 2010. [7] Autorka: PhDr. Zuzana Zvarová. Spolupráca: Mgr. Tomáš Janura, PhD. – archívny výskum, Ing. Veronika Vagenknechtová – historická zeleň, Mgr. Peter Barta, PhD. – dendrochronologická analýza drevených konštrukcií sýpky, Ing. arch. Pavol Ižvolt – analýza krovu sýpky. [8]

Súčasný stav a využitie
Kaštieľ i park sú v narušenom stave, poznačené nedokončenou obnovou v 70. – 90. rokoch 20. storočia a zanedbanou údržbou. [9] Sú ukážkovým príkladom slovenskej pamiatkovej ochrany, ktorá iba odzrkadľuje nezáujem verejnosti o pamiatky a stav spoločnosti. Pre ľahostajnosť Slovákov po tichu zanikajú pamiatky na Slovensku aj dnes. Paradoxom až výsmechom je blízkosť kaštieľa pri hlavnom meste, ktorá mu vôbec nepomohla. To je dôkaz, že ide o chybu v systéme ochrany a financovania údržby pamiatok.
Prístup
Kaštieľ a sýpka stoja v južnej časti obce. Sýpka sa nachádza západne od kaštieľa. [10]
Fotogaléria
Kaštieľ Čunovo (Bratislava) zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, 1920)Kaštieľ Čunovo (Bratislava) zp © Imrich Kluka, archív (detail dobovej pohľadnice, 1920)Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) a sýpka foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) a sýpka foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) a sýpka foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017
Poznámky
[1] Kolektív autorov: Ročenka pamiatkových výskumov 2010. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2012. s. 38.
[2] Kolektív autorov: Ročenka pamiatkových výskumov 2010. s. 38 - 39.
[3 - 4] Kolektív autorov: Ročenka pamiatkových výskumov 2010. s. 39.
[5] Kolektív autorov: Ročenka pamiatkových výskumov 2010. s. 38.
[6] Kolektív autorov: Ročenka pamiatkových výskumov 2010. s. 39.
[7] Petržalská a Schengenská ulica, č. 218, č. ÚZPF 649/1 – 2, č. parc. 542, 539, okres Bratislava V.
[8 - 10] Kolektív autorov: Ročenka pamiatkových výskumov 2010. s. 38.
GPS
48.026229, 17.196982
48°01'34.4"N 17°11'49.1"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk