Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Sabinov - Radnica
Lokalita
obec Sabinov, okres Sabinov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pseudogotická budova postavená v prvej polovici 20. storočia. Je to dvojpodlažný objekt s predstavaným rizalitom. Vstupná chodba je zaklenutá segmentovou a plytkou klenbou. V miestnostiach sú rovné stropy. Pseudogotická fasáda je členená lomenými oknami a oblúčkovým vlysom. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Administratívna budova je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky pod číslom 2030/1. [2]

Súčasný stav a využitie
Stav objektu je veľmi dobrý. Slúži pre účely mesta (mestský úrad, matrika, mestské lesy).
Prístup
Stojí v centre mesta. Námestie slobody 57.
Fotogaléria
Sabinov - Radnica foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Radnica foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Radnica foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Radnica foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Radnica foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Radnica foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Radnica foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Radnica foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Radnica foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Radnica foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Radnica foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Radnica foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Radnica foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Radnica foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Radnica foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Radnica foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Radnica foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Radnica foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Radnica foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Radnica foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Radnica foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Radnica foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Radnica foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Radnica foto © Viliam Mazanec 9/2021
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 74.
[2] www.pamiatky.sk (7.5.2023)
Bibliografia
www.sabinov.sk
GPS
49.102661, 21.098319
49°06'09.6"N 21°05'54.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk