Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Šarišské Michaľany
Iný názov
Darholcovský kaštieľ
Lokalita
obec Šarišské Michaľany, okres Sabinov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Renesančný prízemný kaštieľ, ktorý má štyri nárožné veže. Postavili ho okolo roku 1585. V 17. a 18. storočí bol prestavaný. [1]
 

Prízemný, ale podpivničený objekt mal väčšinu miestností zaklenutú valenými klenbami s lunetami a k nárožiam mal pripojené sedemuholníkové veže. Dvojpodlažné nárožné veže mali obranný charakter, keďže na poschodí, tvorenom len drevenou konštrukciou a doskovým opláštením, sa nachádzali kľúčové strieľne. Zrejme ešte v 17. storočí bol interiér budovy vyzdobený honosnou štukovou výzdobou. Rôzne bežné štukové ornamenty (geometrické) sa nachádzali na viacerých klenbách a miestnosť v severozápadnom rohu stavby bola pokrytá nezvyklo bohatou štukovou výzdobou. Okolo roku 1736 bola potom k severozápadnému nárožiu pristavaná baroková kaplnka sv. Floriána. Úpravou bola zavŕšená stavebná fáza, ktorej výsledky predstavujú súčasnú podobu kaštieľa. V priebehu nasledujúcich storočí bol objekt len opravovaný a interiér čiastočne upravovaný. Dodnes sa síce zachovala hrubá stavba zo 17. storočia, ale množstvo jej architektonických detailov je len replikou. Suterén sa nachádza pod celým objektom. Jednotlivé miestnosti sú kryté valenými klenbami s lunetami, traverzovými alebo rovnými (trámovými) stropmi, čo svedčí o úpravách najmä v 18. s 19. storočí. Na prízemí sa primárne zaklenutie zachovalo už vo väčšej miere. Priestory majú renesančné valené klenby s lunetami a miestami so štukovou výzdobou (zväčša štvorlístkové a iné florálne rozety). Rozhodne najväčšia štuková výzdoba sa nachádza v severozápadnej miestnosti objektu, ktorá má reliéfnou výzdobou pokrytú celú klenbu. Vrchol klenby pokrývajú zrkadlá rôznych tvarov, ich profilované rímsy pridržiavajú putti (anjeli), plasticky detailne vyvinutí. Postavičky sú dokomponované rôznym rastlinným dekórom (napr. listy imela) a plocha klenby akantovými kartušami. Výseky klenby sú zdôraznené veľkými rebrovými mušľami. V strede klenby je vysoko vyvinutá ružica s plastickým kvetom uprostred. Štuková výzdoba je dokladom hodnotnej barokovej výzdoby staršej renesančnej klenby, zároveň svedčí o bohatstve a umeleckom cítení vlastníkov kaštieľa. Miestnosť však nebola reprezentatívnou sálou, ale súkromným obytným priestorom. Aj samotná výzdoba je takto koncipovaná. Posun štukovej výzdoby z reprezentačného priestoru do intimity súkromia je charakteristický pre názor na bývanie v období manierizmu a raného baroka, u nás konci 17. storočia. Väčšina ostení otvorov je novodobá, pôvodný je len renesančný portál, vedúci do miestnosti s bohatou štukovou výzdobou. V nadpraží, pod profilovanou rímsou, je vytesaný nápis MODERATE. Druhým pôvodným otvorom je vzácne dekoratívne bifórium v múre juhovýchodnej veže, vytvorené dvoma polkruhovo ukončenými oknami, ktoré sú členené stĺpikmi so žliabkovaním a bohatou reliéfnou výzdobou. Len nadokenná rímsa bola nahradená. Vyspelou štukou výzdobou (vrcholne barokovou) je pokrytá aj kaplnka, ako v interiéri tak aj v exteriéri. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Komplexnú obnova kaštieľa prebehla v 80-tych rokoch 20. storočia. Vtedy sa vymenila pôvodná šindľová strecha za plechovú, čo bola obrovská estetická chyba, výzor kaštieľa veľmi utrpel. Boli doplnené alebo úplne zamenené ostenia okenných a vstupných otvorov. Tie mali kopírovať tvary pôvodných, avšak náhrady renesančných ostení vznikli aj okolo okien, kde predtým neboli (podľa fotografie z roku 1904 napríklad na južnej fasáde). Veľkou chybou bolo aj, že v novom drevenom opláštení poschodí veží neboli vytvorené strieľne, ktoré v drevenom prevedení sú veľmi vzácne a pôvodne tam boli. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav kaštieľa je veľmi dobrý. Sídli v ňom obecný a matričný úrad.
Prístup
Stojí na ulici, ktorá vedie kolmo na hlavnú cestu a ku kostolu. Kto stojí na schodoch vedúcich do kostola, chrbtom ku kostolu, uvidí kaštieľ priamo v ulici.
Fotogaléria
Kaštieľ Šarišské Michaľany foto © Viliam Mazanec 3/2012Kaštieľ Šarišské Michaľany foto © Viliam Mazanec 3/2012Kaštieľ Šarišské Michaľany foto © Viliam Mazanec 3/2012Kaštieľ Šarišské Michaľany foto © Viliam Mazanec 3/2012Kaštieľ Šarišské Michaľany foto © Viliam Mazanec 3/2012Kaštieľ Šarišské Michaľany foto © Viliam Mazanec 3/2012Kaštieľ Šarišské Michaľany foto © Viliam Mazanec 3/2012Kaštieľ Šarišské Michaľany foto © Viliam Mazanec 3/2012Kaštieľ Šarišské Michaľany foto © Viliam Mazanec 3/2012Kaštieľ Šarišské Michaľany foto © Viliam Mazanec 3/2012Kaštieľ Šarišské Michaľany foto © Viliam Mazanec 3/2012Kaštieľ Šarišské Michaľany foto © Viliam Mazanec 3/2012Kaštieľ Šarišské Michaľany foto © Viliam Mazanec 3/2012Kaštieľ Šarišské Michaľany foto © Viliam Mazanec 3/2012Kaštieľ Šarišské Michaľany foto © Viliam Mazanec 3/2012Kaštieľ Šarišské Michaľany foto © Viliam Mazanec 3/2012Kaštieľ Šarišské Michaľany foto © Viliam Mazanec 3/2012Kaštieľ Šarišské Michaľany foto © Viliam Mazanec 3/2012Kaštieľ Šarišské Michaľany foto © Viliam Mazanec 3/2012Kaštieľ Šarišské Michaľany foto © Viliam Mazanec 3/2012Kaštieľ Šarišské Michaľany foto © Viliam Mazanec 3/2012Kaštieľ Šarišské Michaľany foto © Viliam Mazanec 3/2012Kaštieľ Šarišské Michaľany foto © Viliam Mazanec 3/2012Kaštieľ Šarišské Michaľany foto © Viliam Mazanec 3/2012Kaštieľ Šarišské Michaľany foto © Viliam Mazanec 3/2012Kaštieľ Šarišské Michaľany foto © Viliam Mazanec 3/2012Kaštieľ Šarišské Michaľany foto © Viliam Mazanec 3/2012Kaštieľ Šarišské Michaľany foto © Viliam Mazanec 3/2012Kaštieľ Šarišské Michaľany foto © Viliam Mazanec 3/2012Kaštieľ Šarišské Michaľany foto © Viliam Mazanec 3/2012Kaštieľ Šarišské Michaľany foto © Viliam Mazanec 3/2012Kaštieľ Šarišské Michaľany foto © Viliam Mazanec 3/2012Kaštieľ Šarišské Michaľany foto © Viliam Mazanec 3/2012Kaštieľ Šarišské Michaľany foto © Viliam Mazanec 3/2012Kaštieľ Šarišské Michaľany foto © Viliam Mazanec 3/2012Kaštieľ Šarišské Michaľany foto © Viliam Mazanec 3/2012Kaštieľ Šarišské Michaľany foto © Viliam Mazanec 3/2012Kaštieľ Šarišské Michaľany foto © Viliam Mazanec 3/2012Kaštieľ Šarišské Michaľany foto © Viliam Mazanec 3/2012Kaštieľ Šarišské Michaľany foto © Viliam Mazanec 3/2012Kaštieľ Šarišské Michaľany foto © Viliam Mazanec 3/2012Kaštieľ Šarišské Michaľany foto © Viliam Mazanec 3/2012Kaštieľ Šarišské Michaľany foto © Viliam Mazanec 3/2012Kaštieľ Šarišské Michaľany foto © Viliam Mazanec 3/2012
Poznámky
[1] POLLA, Belo: Hrady a kaštiele na východnom Slovensku. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo, 1980. s 149.
[2] SABOL, Dominik: Kaštieľ v Šarišských Michaľanoch. Pozoruhodné pamiatky východu. Článok na internete – Korzár, piatok 24.9.2010 (citované 30.6.2013).
[3] SABOL, Dominik: Kaštieľ v Šarišských Michaľanoch. Pozoruhodné pamiatky východu. Článok na internete – Korzár, piatok 24.9.2010 (citované 30.6.2013).
GPS
49.068313, 21.132802
49°0 4' 5.93", 21°0 7' 58.09"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk