Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Šávoľ - Kostol Ducha svätého
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Šavoľ
Lokalita
obec Šávoľ, okres Lučenec, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol postavený po roku 1715 (?). Rozšírený bol v roku 1805. Po požiari v roku 1893 ho obnovili. Opravený bol v roku 1918 a 1946. Je to jednoloďová stavba so segmentovým uzáverom presbytéria a na západnom priečelí so vstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté českou plackou, v lodi sú pruské klenby. [1] Fasády sú členené lizénovým rámovaním. Veža je zakončená vysokou podkasanou kupolovitou strechou, ktorá dosadá na terčíkovú podstrešnú rímsu.
 

Hlavný oltár s barokovou architektúrou, plastikami dvoch anjelov a obrazom Zoslanie Ducha svätého má v nadstavci vysoký reliéf sv. Trojice, na bočných volútach sú plastiky sv. Kataríny a Barbory z čias okolo rokov 1740 – 1750. Bočné oltáre Panny Márie a sv. Jána Nepomuckého sú barokové z polovice 18. storočia, so stĺpovou architektúrou, mriežkovanými krídlami a ústredným obrazom. Vo volútovom nadstavci je na oltári Panny Márie plastika sv. Ducha a na oltári sv. Jána Nepomuckého malá olejomaľba. Kazateľnica ja baroková z polovice 18. storočia. Baldachýn sleduje základný tvar mnohouholníkového parapetu, ktorý je vyplnený štyrmi plastikami evanjelistov. [2]
 

Farnosť je jednou z najstarších v okolí. Už v roku 1250 stál vo farnosti kostol a fara. V 16. storočí potom ako Turci spustošili Fiľakovo, františkáni sa uchýlili na faru v obci Šávoľ. Historia domus (cirkevná kronika) sa začala písať až v roku 1715. Farnosť založil fiľakovský kanonik Zurcik Zinanude a tvorili ju obce Šávoľ a Bulhary. Rímskokatolícky kostol bol postavený v roku 1397, obnovený bol v roku 1805 na česť Ducha Svätého. Tunajší rodák Ferencz Szulák bol veľkým dobrodincom kostola a v roku 1924 na Turíčny pondelok dostal ako jeden z mála Slovákov pápežské vyznamenanie „Pro Ecclesia et Pontifice“. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Šávoľ - Kostol Ducha svätého foto © Ladislav Luppa 6/2013
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 243.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 243.
[3] www.obecsavol.estranky.sk/clanky/historia/kostol.html (6.4.2018)
GPS
48.305388, 19.824536
48°18'19.4"N 19°49'28.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk