Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Skalica - Radnica
Lokalita
obec Skalica, okres Skalica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne neskororenesančná budova zo začiatku 17. storočia, ktorá bola postavená na starších základoch. Barokovo bola prestavaná v 18. storočí. Dnešnú podobu získal objekt úpravou fasády v klasicistickom slohu koncom 19. storočia. Radnica je dvojpodlažná nárožná budova, orientovaná čelne na námestie, na hlavnej fasáde šesťosová, na bočnej štvorosová. Na strednej osi hlavnej fasády je priechod, z ktorého vedie schodište na poschodie. Hlavná fasáda je členená pilastrami vysokého rádu, pričom stredné pilastre obopínajú plytký, sotva badateľný portálový rizalit, zakončený v streche veľkým trojhranným štítom s hodinami, na ktorom stojí alegorická kamenná plastika s rokokovými vázami z oboch strán. [1]
 

Od konca 18. storočia v budove sídli mestská správa. V roku 1918 sa po rozpade Rakúsko-Uhorskej monarchie stala na krátku dobu sídlom prvej československej Dočasnej vlády pre Slovensko, čo pripomína pamätná tabuľa na priečelí. V roku 1995 bola k pôvodnej radnici uskutočnená prístavba, ktorá je so starou budovou prepojená. Po rozsiahlych úpravách historického jadra mesta Skalice bola v roku 2010, ako posledná ukončená i rekonštrukcia strechy, interiérov a exteriérov budovy radnice. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historickej budovy je veľmi dobrý. Sídli v nej Mestský úrad mesta Skalica.
Prístup
Stojí v centre mesta.
Fotogaléria
Skalica - Radnica foto © Hana Farkašová 11/2013Skalica - Radnica foto © Hana Farkašová 11/2013
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 103.
[2] www.skalica.sk (1.11.2014)
Bibliografia
www.skalica.sk
GPS
48.846163, 17.228343
48.846163,17.228343
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk