Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Slanica (Námestovo) - Kostol Povýšenia sv. Kríža (Slanický ostrov umenia)
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Námestovo, okres Námestovo, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol bol postavený v rokoch 1766 – 1769 ako baroková kaplnka. Klasicisticky ho prestavali v roku 1843, kedy bol rozšírený pristavanou bočnou kaplnkou a prefasádovaný. Ide o jednoloďový priestor s polkruhovým uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a dvoma vežami, zvierajúcimi otvorenú arkádu. [1]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 opisuje zariadenie interiéru takto - Hlavný oltár Ukrižovania pochádza z čias okolo roku 1770. Bočný oltár sv. Anny a Panny Márie, stĺpová oltárna architektúra, tiež z čias okolo roku 1770. Kazateľnica z čias okolo roku 1770 s rokokovou ornamentikou v parapete. Organ z čias okolo roku 1770. V bočnej kaplnke je oltár sv. Kataríny z rokov 1866 - 1869. [2]
 

Smutný osud interiéru kostola a cintorína bol zavŕšený v roku 1967, keď bol hlavný oltár umiestnený v obci Bziny, bočné oltáre v Babíne, lavice v Rabčiciach, obrazy a sochy v Hruštíne. Cintorín a jeho juhovýchodne oplotenie boli zrovnaní so zemou. [3]
 

Nedokázali sme zachrániť a zachovať dedičstvo našich predkov, ako už toľkokrát, kostol prestal slúžiť svojmu účelu. Ostal iba obal, ale duch sa nenávratne vytratil. [4]
 

Ostrov existuje od roku 1953, kedy bola napustená Oravská priehrada. Nie vždy na ňom rástlo toľko stromov ako dnes. Lipy okolo sakrálnej stavby sú pôvodné, ale mnoho ďalších drevín a kríkov tam vyrástlo v ostatných desaťročiach. Dreviny treba pravidelne orezávať, aby neprerástli do takých rozmerov, aby škodili pamiatke. [5]
 

Expozícia na Slanickom ostrove umenia je jedinečná v strednej Európe. Myšlienka využitia unikátneho ostrova bola od jeho vzniku založená na prehliadkach zaujímavých expozícií. Pred mnohými rokmi s ňou prišiel Ignác Kolčák. Asanačná komisia, ktorá pred napustením priehrady rozhodovala o osude objektov ležiacich na jej území, pôvodne uvažovala aj o asanácii slanického kostola. Na žiadosť obyvateľov Slanice a po preskúmaní technických údajov sa rozhodla ponechať kostol ako pamätník zatopených obcí. Kostol bol síce zachovaný, ale viac ako desať rokov nemal majiteľa. Nemal sa kto starať nielen o jeho záchranu, ale ani údržbu. Chátrajúci kostol, spustošený cintorín s niekoľkými vzácnymi kamennými náhrobkami a takmer zničené kaplnky pomaly zarastali burinou a krovím. Až do roku 1967, kedy sa ich ujala Oravská galéria. [6]
 

V prvej polovici 19. storočia tam vznikla prvá kalvária s krížovou cestou v Spišskej diecéze, z ktorej sa z pôvodných 14 zastavení dodnes zachovalo 11 murovaných kaplniek. V polkruhovo zaklenutých nikách sa ešte v prvej polovici 20. storočia nachádzali obrazy výjavov Krížovej cesty. V roku 1967, keď ostrov a stavby prevzala do správy Oravská galéria, sa zariadenie kostola dostalo sčasti do zbierok a expozícií galérie, časť preniesli do iných oravských kostolov. [7]
 

Prvú expozíciu tradičného ľudového umenia otvorili v roku 1971. Pred kostol premiestnili pomník slanického rodáka Antona Bernoláka, ktorý pôvodne stál v zatopenej Slanici. Autorom sochy z roku 1938 je český sochár František Machala. [8]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Námestovo – Kostol Povýšenia sv. Kríža (č. ÚZPF 236/1) – architektonicko‐historický výskum - rok 2022. Autor: Mgr. Luboš Kürthy. [9]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži ako galéria.
Fotogaléria
Slanica (Námestovo) - Kostol Povýšenia sv. Kríža (Slanický ostrov umenia) foto © Ľubomír PoláčekSlanica (Námestovo) - Kostol Povýšenia sv. Kríža (Slanický ostrov umenia) foto © Jana Lacková 6/2022Slanica (Námestovo) - Kostol Povýšenia sv. Kríža (Slanický ostrov umenia) foto © Jana Lacková 6/2022Slanica (Námestovo) - Kostol Povýšenia sv. Kríža (Slanický ostrov umenia) foto © Jana Lacková 6/2022Slanica (Námestovo) - Kostol Povýšenia sv. Kríža (Slanický ostrov umenia) foto © Jana Lacková 6/2022Slanica (Námestovo) - Kostol Povýšenia sv. Kríža (Slanický ostrov umenia) foto © Jana Lacková 6/2022Slanica (Námestovo) - Kostol Povýšenia sv. Kríža (Slanický ostrov umenia) foto © Jana Lacková 6/2022Slanica (Námestovo) - Kostol Povýšenia sv. Kríža (Slanický ostrov umenia) foto © Jana Lacková 6/2022Slanica (Námestovo) - Kostol Povýšenia sv. Kríža (Slanický ostrov umenia) foto © Jana Lacková 6/2022Slanica (Námestovo) - Kostol Povýšenia sv. Kríža (Slanický ostrov umenia) foto © Jana Lacková 6/2022Slanica (Námestovo) - Kostol Povýšenia sv. Kríža (Slanický ostrov umenia) foto © Jana Lacková 6/2022Slanica (Námestovo) - Kostol Povýšenia sv. Kríža (Slanický ostrov umenia) foto © Jana Lacková 6/2022Slanica (Námestovo) - Kostol Povýšenia sv. Kríža (Slanický ostrov umenia) foto © Jana Lacková 6/2022Slanica (Námestovo) - Kostol Povýšenia sv. Kríža (Slanický ostrov umenia) foto © Jana Lacková 6/2022Slanica (Námestovo) - Kostol Povýšenia sv. Kríža (Slanický ostrov umenia) foto © Jana Lacková 6/2022Slanica (Námestovo) - Kostol Povýšenia sv. Kríža (Slanický ostrov umenia) foto © Jana Lacková 6/2022Slanica (Námestovo) - Kostol Povýšenia sv. Kríža (Slanický ostrov umenia) foto © Jana Lacková 6/2022Slanica (Námestovo) - Kostol Povýšenia sv. Kríža (Slanický ostrov umenia) foto © Jana Lacková 6/2022Slanica (Námestovo) - Kostol Povýšenia sv. Kríža (Slanický ostrov umenia) foto © Jana Lacková 6/2022Slanica (Námestovo) - Kostol Povýšenia sv. Kríža (Slanický ostrov umenia) foto © Jana Lacková 6/2022Slanica (Námestovo) - Kostol Povýšenia sv. Kríža (Slanický ostrov umenia) foto © Jana Lacková 6/2022Slanica (Námestovo) - Kostol Povýšenia sv. Kríža (Slanický ostrov umenia) foto © Jana Lacková 6/2022Slanica (Námestovo) - Kostol Povýšenia sv. Kríža (Slanický ostrov umenia) foto © Jana Lacková 6/2022Slanica (Námestovo) - cintorín pri kostole (Slanický ostrov umenia) foto © Jana Lacková 6/2022Slanica (Námestovo) - cintorín pri kostole (Slanický ostrov umenia) foto © Jana Lacková 6/2022Slanica (Námestovo) - cintorín pri kostole (Slanický ostrov umenia) foto © Jana Lacková 6/2022Slanica (Námestovo) - cintorín pri kostole (Slanický ostrov umenia) foto © Jana Lacková 6/2022Slanica (Námestovo) - cintorín pri kostole (Slanický ostrov umenia) foto © Jana Lacková 6/2022Slanica (Námestovo) - cintorín pri kostole (Slanický ostrov umenia) foto © Jana Lacková 6/2022Slanica (Námestovo) - cintorín pri kostole (Slanický ostrov umenia) foto © Jana Lacková 6/2022Slanica (Námestovo) - cintorín pri kostole (Slanický ostrov umenia) foto © Jana Lacková 6/2022Slanica (Námestovo) - cintorín pri kostole (Slanický ostrov umenia) foto © Jana Lacková 6/2022
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 354.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 354.
[3 - 4] www.slanica.wbl.sk/Nieco-o-kostole-.html (12.1.2020)
[5 - 8] KALIŠOVÁ, Nadežda: Kostol na ostrove by chcel viac slnka a kadečo iné. 8.11.2018 https://myorava.sme.sk/c/20956142/kostol-na-ostrove-by-chcel-viac-slnka-a-kadeco-ine.html (12.1.2020)
[9] www.pamiatky.sk (19.4.2023)
Bibliografia
www.namestovo.sk
GPS
49.407142, 19.517086
49°24'25.7"N 19°31'01.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk