Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Slovenské Kľačany - kaštieľ
Lokalita
obec Slovenské Kľačany, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Slovenské Kľačany mali pred 17. storočím 45 domov s 225 obyvateľmi. Od roku 1663 patrili k divínskemu panstvu. V roku 1770 boli zemepánmi obce Jozef a Juraj Borošši, po nich gróf Zichy a posledným majiteľom Slovenských Kľačian sa stal Anton Forgách. Všetci obývali kaštieľ priamo v dedine. Počas Slovenského štátu bol kaštieľ obsadený a využívaný ako obchod a skladište RSD. Do areálu kaštieľa patrili pivnice, panské stajne, pálenica, v ktorej sa okrem alkoholu pripravoval i lekvár. [1]
 

Ku kaštieľu patril tiež rybník. Jeho odtokové a prítokové kanály sa pri regulácii potoka v roku 1981 zasypali a z rybníka, ktorý bol údajne vykladaný mačacími hlavami a používaný na rekreáciu, sa stalo močarisko. [2]
 

Kaštieľ zanikol hneď po druhej svetovej vojne. Podľa oficiálnych zdrojov bol vypálený rumunskou armádou. Neoficiálne zdroje však tvrdia, že ho vypálil len jeden rumunský vojak, ktorý so zapálenou cigaretou spadol do pálenice a tá vybuchla a od nej sa zapálil i kaštieľ. [3]
 

Dnes na mieste kaštieľa stojí súkromný dom. Z pálenice ostala len predná kamenná stavba obdĺžnikového pôdorysu s plytšou šikmou strechou pokrytou škridľami, predtým používaná na bývanie. Na prednej strane je loggia, drevené stĺpy nesú vysunutú časť strechy. Vzadu sa nachádzajú ruiny technologickej časti. [4]

Poznámky
[1 - 4] www.slovenskeklacany.ocu.sk/index.php?ids=5 (9.8.2020)
GPS
48.264939, 19.449549
48°15'53.8"N 19°26'58.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk