Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Slovenské Nové Mesto - Synagóga (Kostol sv. Cyrila a Metoda)
Lokalita
obec Slovenské Nové Mesto, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Architektonickou dominantou Slovenského Nového Mesta je rímskokatolícky Kostol sv. Cyrila a Metoda. Nachádza sa i v zozname národných kultúrnych pamiatok Pamiatkového úradu Slovenskej republiky. Podľa zoznamu bol postavený v prvej polovici 19. storočia v klasicistickom slohu. Datovanie stavby však nie je zhodné s tým, čo uvádzajú dobové záznamy Slovenského Nového Mesta. V skutočnosti totiž stavba vznikla v roku 1931. [1]
 

Súčasný kostol od svojho počiatku slúžil potrebám vierovyznania, avšak iného než v súčasnosti. V časoch jeho postavenia pôsobila v obci početná židovská komunita a budovu nechali postaviť ako synagógu. Výstavbu financoval doktor Grünwald, ktorý v Slovenskom Novom Meste pôsobil ako lekár. [2] Postavili ju v historizujúcom slohu s prvkami neoklasicizmu. [3]
 

V roku 1918, keď boli vytýčené hranice Československa, Slovenské Nové Mesto vzniklo na území niekdajšej periférie mesta Sátoraljaújhely. Blízkosť hranice, železničnej stanice a možnosti medzinárodného obchodu zaujali predovšetkým židovskú komunitu. V obci začala vznikať sieť rôznych obchodov a služieb, ktoré mali naozaj skôr mestský ako vidiecky charakter. Obchodník Holzman založil sklad a obchod s metrovým tovarom, Landsman zasa železiarsky obchod. Rodina Weissová začala podnikať s potravinami. Keďže v plánoch vtedajšej vlády bolo vybudovať tu skutočné mesto, prúdili sem investície i ľudia. Najmä v rokoch 1926 až 1928 sa tu sťahovali aj Ukrajinci z Podkarpatskej Rusi, Rusíni z okolia Svidníka a Slováci z prevažne šarišských obcí. Veľkú časť obyvateľstva tvorili Česi, ktorí tu mali ozbrojené vojenské a policajné jednotky, ale zastávali aj všetky vedúce pozície v štátnej administratíve. S tým súvisel aj rozvoj služieb. Miestni lekári boli židovského pôvodu, Grünwald a doktor Schwartz. [4]
 

Spomienky najstarších obyvateľov obce na židovskú komunitu nie sú zlé. Judaizmus nie je expanzívne náboženstvo aspoň v tom zmysle, že by sa jeho duchovní predstavitelia snažili o šírenie svojej viery aj mimo židovskej obce. V Slovenskom Novom Meste však na svoje sviatky prizývali do synagógy aj kresťanov, čo v daných rokoch nebolo vôbec bežné. Všetko sa zmenilo v novembri 1938, keď po Viedenskej arbitráži pripadlo Slovenské Nové Mesto územiu Horthyho Maďarska. Okamžite odtiaľ museli odísť Česi, ale s nimi išlo aj veľa Ukrajincov a Slovákov. Podľa spomienok miestnych obyvateľov v danom čase začali obec opúšťať aj Židia. V roku 1944, keď Maďarsko začalo deportovať Židov do koncentračných táborov, v obci už nežili takmer žiadni. [5]
 

Po druhej svetovej vojne a navrátení Slovenského Nového Mesta Československu sa stavebný ruch nezopakoval a plány na vybudovanie mesta zanikli. Ostalo obcou. Niekdajšia synagóga bola prestavaná na rímskokatolícky kostol. [6]
 

Budova bola už v čase zápisu za národnú kultúrnu pamiatku v roku 1963 adaptovaná pre potreby rímskokatolíckej cirkvi, z toho dôvodu stratila časť svojich autentických pamiatkových hodnôt súvisiacich so židovskou kultúrou. Zachovala sa však nika slúžiaca na uloženie Schránky zmluvy vo východnej stene interiéru, lemovaná dvoma kanelovanými stĺpmi z červeného mramoru a zvyšky stĺpovej architektúry baldachýnu pre čítanie Tóry, tiež z červeného mramoru, umiestnené v severovýchodnom kúte interiéru. [7]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav synagógy - kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1 - 2] SZABÓ, Slavomír: Slovenské Nové Mesto – synagóga či kostol? www.terraincognita.sk (10.2.2016)
[3] Informačná tabuľa v teréne. 6/2023
[4 - 6] SZABÓ, Slavomír: Slovenské Nové Mesto – synagóga či kostol? www.terraincognita.sk (10.2.2016)
[7] Informačná tabuľa v teréne. 6/2023
GPS
48.403454, 21.668818
48°24'12.4"N 21°40'07.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk