Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Spišská Nová Ves - Kaplnka Ružencovej Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Spišská Nová Ves, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Rokoková kaplnka z rokov 1760 – 1770. Centrálny sieňový priestor lode je zaklenutý českou plackou. Presbytérium situované na juh má nad strechou drevenú zvoničku. [1]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 v kaplnke uvádza rokokový oltár Panny Márie Ružencovej. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stojí na sídlisku Tarča.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 155.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 155.
GPS
48.936921, 20.560926
48°56'12.9"N 20°33'39.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk