Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Stakčín - Chrám sv. Trojice
Pravoslávna konfesia
Lokalita
obec Stakčín, okres Snina, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Chrám postavený v rokoch 1947 – 1952. [1] Je to historizujúca staroruská stavba centrálneho pôdorysu s ústredným masívom kupoly, ku ktorej sú pripojené štyri polkupoly. Na západnej strane sa nachádza vstupná zvonica. [2]
 

História chrámu sa začala písať dávno predtým, ako sa začalo s jeho výstavbou. Ťažká a zložitá situácia politická, hospodárska, národnostná a náboženská, koncom 19. a začiatkom 20.storočia, bola príčinou rôznych prejavov nespokojnosti ľudí. Obyvatelia obce sa postavili proti maďarizácií a tiež proti užhorodskej únii. Po prvej svetovej vojne, keď nastali geopolitické zmeny, využili situáciu aj obyvatelia obce Stakčín, ktorí už v roku 1921, verejným plebiscitom rozhodli o návrate do lona pravoslávnej cirkvi. V roku 1925 bola už farnosť plne organizovaná s vlastným novopostaveným dreveným chrámom. V roku 1930 bola farnosť oficiálne potvrdená a schválená ministerstvom škôl a osvety. Po udalostiach druhej svetovej vojny bol drevený chrám takmer zničený. Táto skutočnosť donútila veriacich k započatiu výstavby nového chrámu. V rámci obnovy a pomoci pri odstraňovaní vojnových škôd bol pravoslávnej cirkvi pridelený pozemok na výstavbu chrámu a farskej budovy. [3]
 

7. augusta 1947 inžinier Bessmertný vymeral pozemok na výstavbu chrámu. Otec archimandrita Andrej Kolomacký, architekt, projektant a staviteľ mnohých chrámov sa podujal na realizáciu stavby. [4]
 

Chrám sv. Trojice v Stakčíne je plne dielom o. Andreja. Od zámeru, vypracovania projektu až po aktívnu prácu. Sakrálna stavba je vybudovaná v novobyzantskom slohu. Charakteristickým znakom je veľká centrálna kupola stojaca na štyroch kolonach. Objekt má všetky atribúty cirkevnej architektúry. Pôdorys je do tvaru kríža, je smerovaný na východ. Má tri hlavné časti - pritvor, chrámovú loď a oltárnu časť (svätyňu). Nad pitvorom je chór. Pri oltárnej časti sú dve sakristie. [5]
 

18. augusta 1947 bol posvätený základný kameň. Na jar v roku 1948 boli vykopané základy a vymurované sokle. Na sviatok Zostúpenia sv. Ducha na apoštolov v tom istom roku sa na základoch slúžila prvá svätá liturgia. Výstavba chrámu bola dokončená v roku 1952, kedy bol posvätený. Vymaľovaný bol akademickým maliarom Mikulášom Jordánom z Prešova. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Po 50 rokoch užívania bolo nevyhnutné previesť generálne opravy a obnovu exteriéru a interiéru. Bola pokrytá strecha medeným plechom. Boli urobené nové schodištia, nová fasáda, obnovená a reštaurovaná maľba, generálnou opravou prešiel aj ikonostas. V chráme sa inštalovali nové lavice, bola položená nová dlažba a mnoho iných prác. V okolí chrámu sa vynovilo oplotenie a vysadila zeleň. [7]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Stakčín - Chrám sv. Trojice foto © Viliam Mazanec 6/2019Stakčín - Chrám sv. Trojice foto © Viliam Mazanec 6/2019Stakčín - Chrám sv. Trojice foto © Viliam Mazanec 6/2019Stakčín - Chrám sv. Trojice foto © Viliam Mazanec 6/2019Stakčín - Chrám sv. Trojice foto © Viliam Mazanec 6/2019Stakčín - Chrám sv. Trojice foto © Viliam Mazanec 6/2019Stakčín - Chrám sv. Trojice foto © Viliam Mazanec 6/2019Stakčín - Chrám sv. Trojice foto © Viliam Mazanec 6/2019Stakčín - Chrám sv. Trojice foto © Viliam Mazanec 6/2019Stakčín - Chrám sv. Trojice foto © Viliam Mazanec 6/2019Stakčín - Chrám sv. Trojice foto © Viliam Mazanec 6/2019Stakčín - Chrám sv. Trojice foto © Viliam Mazanec 6/2019Stakčín - Chrám sv. Trojice foto © Viliam Mazanec 6/2019Stakčín - Chrám sv. Trojice foto © Viliam Mazanec 6/2019Stakčín - Chrám sv. Trojice foto © Viliam Mazanec 6/2019Stakčín - Chrám sv. Trojice foto © Viliam Mazanec 6/2019Stakčín - Chrám sv. Trojice foto © Viliam Mazanec 6/2019Stakčín - Chrám sv. Trojice foto © Viliam Mazanec 6/2019Stakčín - Chrám sv. Trojice foto © Viliam Mazanec 6/2019Stakčín - Chrám sv. Trojice foto © Viliam Mazanec 6/2019Stakčín - Chrám sv. Trojice foto © Viliam Mazanec 6/2019Stakčín - Chrám sv. Trojice foto © Viliam Mazanec 6/2019Stakčín - Chrám sv. Trojice foto © Viliam Mazanec 6/2019Stakčín - Chrám sv. Trojice foto © Viliam Mazanec 6/2019Stakčín - Chrám sv. Trojice foto © Viliam Mazanec 6/2019
Poznámky
[1] www.stakcin.eu (30.3.2019)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 181.
[3] www.stakcin.eu (30.3.2019)
[4] Archimandrita Andrej (Kolomacký) sa narodil 8. februára 1896 v dedinke Saranžice pri Kyjeve (Ukrajina). Obetavý, neúnavný staviteľ pravoslávnych chrámov na území Podkarpatskej Rusi, Slovenska, Čiech a Moravy. Na území Podkarpatskej Rusi je 15 chrámov , kaplniek a cirkevných budov, ktorých projekt vyhotovil. Na území Čiech je to 31 chrámov i kaplniek. Povojnové pomery mu nedovoľovali pôsobiť na Zakarpatsku, sústredil svoju pozornosť na východ Slovenska. Podľa jeho projektov a s jeho pomocou stojí chrám v Medzilaborciach, Prešove, Uličskom Krivom, Dare a Stakčíne. Je autorom niekoľkých ikonostasov, oltárov, obetných stolov (žertvenikov) v chrámoch (ikonostas v chráme sv. Ducha v Michalovciach, ikonostas s ikonami v Kašove, ikonostas v Nižnej Jadlovej) a zvoníc (zvonica v Uličskom Krivom a zvonica katedrálneho chrámu sv. Aleksandra Nevského v Prešove). Posledné roky svojho života strávil v severných Čechách v Rumburku. Zomrel 13.2.1980. www.stakcin.eu (30.3.2019)
[5 - 7] www.stakcin.eu (30.3.2019)
Bibliografia
www.stakcin.eu
GPS
49.001114, 22.227853
49°00'04.0"N 22°13'40.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk