Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Staré - sýpka
Lokalita
obec Staré, okres Michalovce, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická murovaná hospodárska budova účelových tvarov na fasáde, datovaná letopočtom 1804. [1] Je to dvojpodlažný objekt na obdĺžnikovom pôdoryse. [2]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav technickej pamiatky je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí v strede obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 192.
[2] www.pamiatky.sk (9.9.2020)
Bibliografia
www.stare.sk
GPS
48.860646, 21.874946
48°51'38.3"N 21°52'29.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk