Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ladce
Iný názov
Ľadce
Lokalita
obec Ladce, okres Ilava, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kaštieľ postavený okolo roku 1747 na starších základoch. Upravený bol v roku v roku 1792. Vlastnila ho rodina Motešických. Začiatkom 20. storočia ho adaptovali na kláštor. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
 

Ladce – kaštieľ (č. ÚZPF 742/1) – architektonicko-historický výskum – rok 2018. Autor: Ing. arch. Alexander Németh. [2]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je zlý. Od polovice 60. rokov 20. storočia až do roku 2009 ho využívalo učilište, ktoré pripravovalo mentálne postihnutú mládež na robotnícke povolania. Učilište tu malo internát a niekoľko učební. Kaštieľ je dnes majetkom rehoľnému rádu, Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta. Súčasťou kaštieľa je kaplnka, v ktorej sa doteraz schádzajú obyvatelia Ladiec na bohoslužby.
Prístup
Stojí v juhozápadnej časti obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Ladce foto © Jiří Fiedler 7/1972Kaštieľ Ladce foto © Jiří Fiedler 7/1972Kaštieľ Ladce foto © Jiří Fiedler 7/1972Kaštieľ Ladce foto © Jiří Fiedler 7/1972Kaštieľ Ladce foto © Jiří Fiedler 7/1972Kaštieľ Ladce foto © Imrich Kluka 6/2013Kaštieľ Ladce foto © Imrich Kluka 6/2013Kaštieľ Ladce foto © Imrich Kluka 6/2013Kaštieľ Ladce foto © Imrich Kluka 6/2013Kaštieľ Ladce foto © Imrich Kluka 6/2013Kaštieľ Ladce foto © Imrich Kluka 6/2013Kaštieľ Ladce foto © Imrich Kluka 6/2013Kaštieľ Ladce foto © Imrich Kluka 6/2013Kaštieľ Ladce foto © Imrich Kluka 6/2013Kaštieľ Ladce foto © Imrich Kluka 6/2013Kaštieľ Ladce foto © Imrich Kluka 6/2013Kaštieľ Ladce foto © Imrich Kluka 6/2013Kaštieľ Ladce foto © Imrich Kluka 6/2013Kaštieľ Ladce foto © Imrich Kluka 6/2013
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 168.
[2] www.pamiatky.sk (21.6.2019)
Bibliografia
www.ladce.sk
GPS
49.036567, 18.284248
49°0 2' 11.64", 18°0 17' 3.29"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk