Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hliník nad Hronom
Lokalita
obec Hliník nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Typ štvorvežových opevnených renesančných kaštieľov zo 16. a 17. storočia. Kaštieľ vybudovali na mieste malej neskorogotickej pevnosti Jiskrových vojsk v druhej polovici 16. storočia. Rozšírili ho okolo roku 1610. Opevnený kaštieľ ťažko poškodili Thökölyho vojská v roku 1679 a 1682. Po konsolidácii pomerov v krajine začiatkom 18. storočia ho znovu vybudovali so zachovaním neskororenesančného stavebného typu. Ani neskoršie adaptácie neporušili charakter stavby, až na poslednú úpravu v 20-tych rokoch 20. storočia, keď zbúrali narušené časti a ostatné účelove upravili. Kaštieľ ako jednopodlažná, pôvodne štvorkrídlová budova okolo uzavretého arkádového dvora je dnes pozmenená a len vonkajšie fasády ponechali podľa barokovo-klasicistickej úpravy zo začiatku 19. storočia. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý. Prostredie v okolí pamiatky je narušené modernou výstavbou.
Prístup
Stojí v severnej časti obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Hliník nad Hronom foto © Imrich Kluka 10/2011Kaštieľ Hliník nad Hronom foto © Imrich Kluka 10/2011Kaštieľ Hliník nad Hronom foto © Jana Lacková 3/2022Kaštieľ Hliník nad Hronom foto © Jana Lacková 3/2022Kaštieľ Hliník nad Hronom foto © Jana Lacková 3/2022Kaštieľ Hliník nad Hronom foto © Jana Lacková 3/2022Kaštieľ Hliník nad Hronom foto © Jana Lacková 3/2022Kaštieľ Hliník nad Hronom foto © Jana Lacková 3/2022Kaštieľ Hliník nad Hronom foto © Jana Lacková 3/2022Kaštieľ Hliník nad Hronom foto © Jana Lacková 3/2022Kaštieľ Hliník nad Hronom foto © Jana Lacková 3/2022Kaštieľ Hliník nad Hronom foto © Jana Lacková 3/2022Kaštieľ Hliník nad Hronom foto © Jana Lacková 3/2022Kaštieľ Hliník nad Hronom foto © Jana Lacková 3/2022Kaštieľ Hliník nad Hronom foto © Jana Lacková 3/2022Kaštieľ Hliník nad Hronom foto © Jana Lacková 3/2022Kaštieľ Hliník nad Hronom foto © Jana Lacková 3/2022Kaštieľ Hliník nad Hronom foto © Jana Lacková 3/2022Kaštieľ Hliník nad Hronom foto © Jana Lacková 3/2022Kaštieľ Hliník nad Hronom foto © Jana Lacková 3/2022Kaštieľ Hliník nad Hronom foto © Jana Lacková 3/2022Kaštieľ Hliník nad Hronom foto © Jana Lacková 3/2022Kaštieľ Hliník nad Hronom foto © Jana Lacková 3/2022Kaštieľ Hliník nad Hronom foto © Jana Lacková 3/2022Kaštieľ Hliník nad Hronom foto © Jana Lacková 3/2022Kaštieľ Hliník nad Hronom foto © Jana Lacková 3/2022Kaštieľ Hliník nad Hronom foto © Jana Lacková 3/2022Kaštieľ Hliník nad Hronom foto © Jana Lacková 3/2022
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 402.
GPS
48.542850, 18.782892
48°0 32' 34.26", 18°0 46' 58.41"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk