Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
štatistika
pomocná historická veda, ktorá sleduje a charakterizuje spoločenské javy a zmeny kvantitatívnym spôsobom.www.pamiatkynaslovensku.sk