Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Strečno - Kostol sv. Žofie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Strečno, okres Žilina, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1847. Jednoloďový sakrálny priestor s polkruhovým uzáverom presbytéria a s vežou vstavanou do štítového priečelia. Priestory sú zaklenuté pruskými klenbami, v strede českou plackou. Fasáda je členená lizénami a termovými oknami. [1] Veža je krytá zvonovitou prilbou.
 

Hlavný oltár je pseudogotický zo začiatku 20. storočia, riešený na spôsob gotických krídlových oltárov. Bočný oltár s obrazom sv. Žofie je klasicistický z prvej polovice 19. storočia. Krstiteľnica je baroková z polovice 18. storočia. [2]
 

Kostol mal na veži slnečné hodiny, ktoré sa vplyvom poveternostných podmienok poškodili. V roku 1923 sa nanovo vymaľoval celý kostol. Maľovanie previedol maliar Arpád Juhasi z Nitry, maľbu na klenbe namaľoval Andrej Šaveššy z Budapešti. Pôvodné dva zvony, ktoré boli použité pre vojnové účely, sa nahradili v roku 1926 novými. V roku 1929 bolo zavedené elektrické osvetlenie kostola. V roku 1990 bol v kostole zmontovaný pohybujúci sa Betlehem, ktorý je každoročne sprístupnený na vianočné sviatky. [3]
 

Prvý kostol v Strečne bol postavený v roku 1789. Nachádzal sa na ľavom brehu Váhu oproti dnešnému kostolu na suchom mieste, nie však bezpečnom pred povodňami a požiarom. Bol postavený jednoduchou stolárskou a tesárskou prácou z dreva. Murovaný kostol vznikol v roku 1847, ktorého pamätná listina je uložená v rámčeku v kostole pri vchode. [4]
 

Oba kostoly boli zasvätené sv. Źofii rímskej, vdove, a to hlavne pre jej menovkyňu - Žofiu Bošňakovú, manželku Františka Wesselényiho, ktorý bol majiteľom hradu Strečno a jeho panstva. Źofia bola (a je) pokladaná za sväticu, nielen pre jej ťažký život s hýrivým manželom, ale hlavne pre jej sociálne aktivity (pomoc chudobným, výstavba nemocnice). Podobne ako sv. Źofia rímska, ktorá stratila svoje tri dcéry, aj Źofia Bošňaková znášala všetko utrpenie vo svojom živote s pokorou a s neutíchajúcim zápalom pre pomoc blížnym. [5]
 

Pred kostolom sa nachádza hrobka z kameňa a misijný kríž z roku 1926. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Kostol v Strečne si vyžiadal úpravy - vdp. Milan Kováč rozbehol rekonštrukciu kostola - bol rozšírený chórus. Farár Ladislav Gura dal strechu kostola pokryť medeným plechom. Na veži dal vymeniť krov a na jej vrchole bol umiestnený antikorový dvojkríž. Bola opravená aj fasáda kostola. Na farskú budovu sa dala urobiť nová strecha a tiež nová fasáda. Boli vytvorené sociálne zariadenia a pristavený altánok. Skultivovalo sa aj okolie kostola a fary. V lete 2012 bol vymaľovaný aj interiér kostola. [7]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 206.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 206.
[3 - 4] www.strecno.sk (15.1.2017)
[5] www.farnost-strecno.sk (15.1.2017)
[6] www.strecno.sk (15.1.2017)
[7] www.farnost-strecno.sk (15.1.2017)
Bibliografia
www.strecno.sk
GPS
49.180204, 18.862582
49°10'48.7"N 18°51'45.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk