Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Jarovnice
Lokalita
obec Jarovnice, okres Sabinov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kaštieľ, ktorý vznikol v 70-tych rokoch 18. storočia prestavbou staršieho neskororenesančného objektu. Z pôvodnej stavby ostal iba blokový obdĺžnikový pôdorys. Dnešný dvojpodlažný kaštieľ má z dvorovej strany mierne vystupujúci trojosový rizalit, zakončený veľkým trojhranným okrídleným frontónom. V prízemí rizalitu sú dva kamenné portály s klasicistickými rozetami v klenáku a po stranách ostenia, ktoré sú zdobené peniažtekmi. Tri poschodové okná rizalitu sú ozdobnejšie, majú zalomené segmentové frontóny a nadokenné festóny, ktoré sa opakujú aj na parapete okien. Medzi oknami sú pilastre, na ktorých stojí dvojitá podstrešná rímsa. Na severovýchodnej strane kaštieľa je poschodová hranolová veža s nárožnými lizénami. Miestnosti sú zaklenuté valenými klenbami s lunetami. Na klenbových poliach sú štukové geometrické ornamenty. Objekt má nízku manzardovú ihlancovú strechu, ktorá bola pôvodne vyššia. [1]
 

Kaštieľ dali postaviť (prestavať) Szinyeiovci.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Jarovnice – kaštieľ (č. ÚZPF 303/0) – doplnkový umelecko-historický a reštaurátorský výskum - rok 2012. Autorka: PhDr. J. Čechová. [2]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý. Budova je po nedávnej rekonštrukcii. Okolie pamiatky ruší blízko stojaca socialistická stavba.
Prístup
Nachádza vo východnej časti obce (hneď na začiatku). Kaštieľ stojí neďaleko kostola sv. Antona Pustovníka.
Fotogaléria
Kaštieľ Jarovnice zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, 1920)Kaštieľ Jarovnice foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Jarovnice foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Jarovnice foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Jarovnice foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Jarovnice foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Jarovnice foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Jarovnice foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Jarovnice foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Jarovnice foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Jarovnice foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Jarovnice foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Jarovnice foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Jarovnice foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Jarovnice foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Jarovnice foto © Viliam Mazanec 7/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 512.
[2] www.pamiatky.sk (1.11.2014)
Bibliografia
www.jarovnice.sk
GPS
49.056173, 21.061192
49°0 3' 22.22", 21°0 3' 40.29"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk