Úvod   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Skalica - Kalvária
Lokalita
obec Skalica, okres Skalica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Kalvária bola vybudovaná na mieste stredovekého hrádku s oválnym pôdorysom, ktorého opevnenie bolo tvorené priekopou a valom. Prvotná skalická kalvária na mieste zaniknutého hrádku vznikla zásluhou jezuitského rádu v rokoch 1703 – 1710. Pozostávala z troch krížov a sôch Panny Márie, sv. Jána a Márie Magdalény. [1]
 

V roku 1817 začali veriaci s výstavou štrnástich murovaných zastavení po obvode návršia a na násype lemujúcom ústrednú plošinu – bývalom vale opevnenia stredovekého hrádku. Staršie súsošie nahradil kamenný kríž s Ukrižovaným a so sochami Panny Márie a sv. Jána po bokoch. Pri päte kríža je socha kľačiacej Márie Magdalény. Do svahu návršia za skupinou Ukrižovania bol postavený Svätý hrob. [2]
 

Klasicistickú kalváriu v roku 1825 vysvätil Alexander Rudnay. Koncom 18. storočia boli za kalváriu v dôsledku jozefínskych reforiem umiestnené mestské cintoríny. Z priekopy neskôr postupne vznikla miestna komunikácia. Do svahu boli zahĺbené i mestské ľadovne. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav architektonického súboru je dobrý.
Prístup
Kalvária sa nachádza na najvyššom bode mesta Skalica. [4]
Fotogaléria
Skalica – Kalvária foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica – Kalvária foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica – Kalvária foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica – Kalvária foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica – Kalvária foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica – Kalvária foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica – Kalvária foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica – Kalvária foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica – Kalvária foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica – Kalvária foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica – Kalvária foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica – Kalvária foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica – Kalvária foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica – Kalvária foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica – Kalvária foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica – Kalvária foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica – Kalvária foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica – Kalvária foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica – Kalvária foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica – Kalvária foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica – Kalvária foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica – Kalvária foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica – Kalvária foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica – Kalvária foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica – Kalvária foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica – Kalvária foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica – Kalvária foto © Hana Farkašová 2/2015Skalica – Kalvária foto © Hana Farkašová 2/2015
Poznámky
[1 - 4] Informačná tabuľa v teréne. (2/2015)
Bibliografia
www.skalica.sk
GPS
48.849073, 17.224736
48°50'56.7"N 17°13'29.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk