Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Šurianky - Morový stĺp
Lokalita
obec Šurianky, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Kamenný morový stĺp z roku 1773. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia sa uskutočnila v roku 2002. [2]
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1 - 2] www.obecsurianky.sk/sk/Obcan/Farnost.html (17.1.2022)www.pamiatkynaslovensku.sk