Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Tovarnianska Polianka - Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Tovarnianska Polianka, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v rokoch 1781 – 1784 podľa projektov tereziánskej stavebnej kancelárie, určených pre východoslovenské gréckokatolícke chrámy. Obnovený bol v roku 1870 a 1942. Pôvodný barokovo-klasicistický charakter stavby bol redukovaný pri prestavbe v roku 1870. Trojpriestorovosť východného rítu je zdôraznená iba náznakovo oblým presbytériom, sieňovou loďou a predstavanou nízkou vežou. [1] Fasády sú hladké. Nárožia veže aj lode sú skosené. Vežu kryje vysoká ihlancová strecha.
 

Na severnej strane lode sú zvyšky neskorobarokovej nástennej maľby, z ktorej je odkrytý iba anjel zo Zvestovania. Na hlavnom oltári, pochádzajúcom z čias stavby kostola, je nový obraz Panny Márie, olejomaľba od A. Mihályiho z roku 1897. Z toho istého roku je aj vyrezávaný pseudoklasicistický baldachýn hlavného oltára. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 293.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 293.
GPS
48.897638, 21.774210
48°53'51.5"N 21°46'27.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk