Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Trenčianske Biskupice (Trenčín) - Kostol sv. Kozmu a Damiána
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Trenčín, okres Trenčín, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v polovici 13. storočia. Stavebnými zásahmi prešiel v 14. storočí a v roku 1670. [1] Klasicisticky ho upravili v roku 1793. Ide o jednoloďový pozdĺžny priestor s rovným uzáverom presbytéria a strešnou vežou, ktorá je zakončená cibuľovitou strechou. Presbytérium má valenú klenbu, v lodi je rovný strop. Na nárožiach fasády boli kedysi lizény. [2]
 

Reštaurátorský prieskum svätyne, uskutočnený v roku 1995, odhalil na východnej stene unikátny nález – nástennú maľbu. Ide o figurálnu kompozíciu Deesis (príhovor, prosba), z ktorej sa zachovala dvojica kľačiacich prosebníkov – Panny Márie a Jána Krstiteľa. Ústredná postava Krista bola pravdepodobne zničená pri stavebnej úprave tejto časti steny na okenný otvor. Na klenbe svätyne sú symboly štyroch evanjelistov, komponovaných okolo Boha Otca alebo sv. Trojice v mandorle. Na južnej časti klenby sa podarilo odkryť polopostavu s knihou, pravdepodobne ide o evanjelistu alebo cirkevného otca. Na čelnej stene víťazného oblúka reštaurátori objavili postavu sv. Michala archanjela vážiaceho duše. Nástenné maľby možno zaradiť do okruhu s taliansko-byzantským vplyvom. Okrem stredovekých nástenných malieb prieskum odhalil aj stredoveké architektonické články, gotické sanktuárium s barokovou maliarskou výzdobou a fragmenty malieb renesančných konsekračných krížov. [3]
 

V 80. rokoch 20. storočia postavili pred priečelie kostola desivú prístavbu, ktorá výrazne zasiahla do objektu a jeho vnímania návštevníkmi.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Obnova sa uskutočnila v 80. rokoch 20. storočia a v rokoch 1995 – 1997.
 

Trenčín-Trenčianske Biskupice - Kostol sv. Kozmu a Damiána (č. ÚZPF 10662/1) - architektonicko-historický výskum - rok 2015. Autori: Ing. Miroslav Matejka, Ing. arch. Martin Bóna, PhD.. [4]
 

Trenčín-Trenčianske Biskupice - Kostol sv. Kozmu a Damiána, fasády a interiér lode (č. ÚZPF 10662/1) - doplnkový architektonicko-historický výskum - rok 2018. Autori: Ing. Miroslav Matejka, Ing. arch. Martin Bóna, PhD.. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Biskupická ulica. Trenčianske Biskupice sú mestskou časťou Trenčína.
Fotogaléria
Trenčianske Biskupice (Trenčín) - Kostol sv. Kozmu a Damiána foto © Jiří Fiedler 7/1972
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (6.11.2019)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 300.
[3] http://trencianskebiskupice.fara.sk/?page_id=32 (6.11.2019)
[4] www.pamiatky.sk (3.5.2018)
[5] www.pamiatky.sk (12.7.2019)
Bibliografia
BENČEKOVÁ-TAHY, Zuzana: Gotické nástenné maľby v Trenčianskych Biskupiciach. In: Pamiatky a múzea, 1997, č. 3, s. 48 - 51.
www.trencin.sk
GPS
48.879188, 18.020602
48°52'45.1"N 18°01'14.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk