Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Trnava - vodojem
Lokalita
obec Trnava, okres Trnava, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Vodojem v Trnave patrí k ojedinelo zachovaným konštrukciám kombinovaných s dreveným plášťom nádrže, stojacej na podnoži kruhového pôdorysu. Vstup do veže je situovaný na západnej strane podnože na jej druhom podlaží a je prístupný zo železobetónovej podesty. Podnož z neomietnutého tehlového muriva členia hrubo omietané hladké pásy evokujúce betónový poter. Presvetlenie zabezpečuje v dvoch úrovniach spolu osem horizontálnych takmer štvorcových okenných otvorov s tabuľkovými výplňami. Horná časť veže oktogonálneho pôdorysu s dreveným plášťom je vysunutá nad podnož. V každom poli je jedno horizontálne obdĺžnikové okno. Na prízemí podnože je v juhozápadnej časti vo výške okna osadená vypúšťacia rúrka. [1]
 

Drevené oplášťovanie nádrží vodojemov nebolo výnimočné, ale do súčasnosti sa zachovalo iba ojedinele (donedávna aj vodojem v Bratislave - Vajnoroch). [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav technickej pamiatky je dobrý.
Prístup
Stojí vo vozňovom depe.
Poznámky
[1] TIMKOVÁ, Michalea: Vodojemy ako súčasť areálov železničných staníc a ich tvaroslovie. In: Kolektív autorov: Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2007. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie, konanej v Trnave 24. a 25. októbra 2007. Trnava: BEN, 2008. s. 218.
[2] TIMKOVÁ, Michalea: Vodojemy ako súčasť areálov železničných staníc a ich tvaroslovie. In: Kolektív autorov: Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2007. s. 218.
Bibliografia
www.trnava.sk
GPS
48.384925, 17.601758
48°23'05.7"N 17°36'06.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk