Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Valča - Kostol Povýšenia sv. Kríža
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Valča, okres Martin, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Ranorenesančný kostol s barokovými úpravami. K pôvodnému kostolíku zo 16. storočia bola v 17. storočí pristavaná ostatná časť terajšieho kostola. Kostol bol polovici 18. storočia opravený. Ide o trojloďový priestor so segmentovým uzáverom presbytéria, na severnej strane je začlenený bývalý jednoloďový kostolík s rovným uzáverom, ktorý je zaklenutý krížovou, v lodi sieťovou hrebienkovou klenbou. V pristavanej novšej strednej lodi je krížová klenba s hrebienkami, južná loď má sieťovú klenbu. Fasáda je hladká, na nároží predstavanej veže sú oporné piliere. [1] Okolo kostola je cintorín.
 

Krstiteľnica je barokovo-klasicistická z druhej polovice 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severovýchodnej časti obce.
Fotogaléria
Valča - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Jiří Fiedler 3/1976Valča - vstup do areálu kostola foto © Ľuboš Repta 6/2017Valča - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Ľuboš Repta 6/2017Valča - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Ľuboš Repta 6/2017Valča - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Ľuboš Repta 6/2017Valča - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Ľuboš Repta 6/2017Valča - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Ľuboš Repta 6/2017Valča - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Ľuboš Repta 6/2017Valča - kríž pri kostole foto © Ľuboš Repta 6/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 358.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 358.
Bibliografia
www.obecvalca.sk
GPS
49.002857, 18.850081
49°0 0' 10.29", 18°0 51' 0.29"www.pamiatkynaslovensku.sk