Cintoríny civilné   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Spišská Belá - Historický cintorín
Lokalita
obec Spišská Belá, okres Kežmarok, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Najstarší cintorín v Spišskej Belej, ktorý sa nachádzal pri Kostole sv. Antona Pustovníka sa nezachoval. Súčasný cintorín zriadil mestský magistrát v roku 1778. V starej časti cintorína sa nachádzajú náhrobky a krypty významných osobností mesta - Samuel Weber, Michal Greisiger, Ján Ludvigh, Michal Griger. NA citoríne sú pochovaní aj významní podnikatelia - Reich, Roth, Gretzmacher, Szimonisz, Hoffman, Greb. Od staršej vstupnej brány napravo sa nachádza niekoľko hrobov kňazov: napríklad Jozefa Vojtasa, Štefana Vaverčáka, Begalu, Pollaka, Varsányiho a Ratzenbergera. [1]
 

Svoj unikátny príbeh má neoznačená hrobová mohyla, kde je pochovaný gróf Peter Rottenburg, ktorý bol zastrelený pri útoku cisárskych vojsk na Spišskú Belú v júli 1849. [2]
 

Na cintoríne sa nachádzajú aj dva vojnové hroby vojakov padlých v prvej a druhej svetovej vojne. Ďalej cintorín obsahuje 13 nižšie uvedených hrobiek a náhrobkov umiestených po obvode ohradného múra, ktoré sú zapísané v Zozname národných kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky. [3]
 


 

Hrobka rodiny Weber,
 

Hrobka rodiny Weisz a Hassz,
 

Hrobka rodiny Roth,
 

Hrobka rodiny Koch,
 

Hrobka rodiny Danielisz,
 

Murovaný náhrobok rodiny Ludvigh,
 

Murovaný náhrobok rodiny Reich-Roth
 

Murovaný náhrobok rodiny Jachmann-Szimonosisz,
 

Murovaný náhrobok rodiny Lersch,
 

Murovaný náhrobok rodiny Langh,
 

Murovaný náhrobok rodiny Gresh,
 

Murovaný náhrobok rodiny Schmeisz,
 

Murovaný náhrobok Michala Greisigera. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Jednotlivé hrobky a náhrobky sú zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) SR pod číslom 11345/1 - 16. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav cintorína je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Nachádza sa na začiatku mesta.
Fotogaléria
Spišská Belá - Historický cintorín foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Historický cintorín foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Historický cintorín foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Historický cintorín foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Historický cintorín foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Historický cintorín foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Historický cintorín foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Historický cintorín foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Historický cintorín foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Historický cintorín foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Historický cintorín foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Historický cintorín foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Historický cintorín foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Historický cintorín foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Historický cintorín foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Historický cintorín foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Historický cintorín foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Historický cintorín foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Historický cintorín foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Historický cintorín foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Historický cintorín foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Historický cintorín foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Historický cintorín foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Historický cintorín foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Historický cintorín foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Historický cintorín foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Historický cintorín foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Historický cintorín foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Historický cintorín foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Historický cintorín foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Historický cintorín foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Historický cintorín foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Historický cintorín foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Historický cintorín foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Historický cintorín foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Historický cintorín foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Historický cintorín foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Historický cintorín foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Historický cintorín foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Historický cintorín foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Historický cintorín foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Historický cintorín foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Historický cintorín foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Historický cintorín foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Historický cintorín foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Historický cintorín foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Historický cintorín foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Historický cintorín foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Historický cintorín foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Historický cintorín foto © Viliam Mazanec 10/2023
Poznámky
[1 - 3] Informačná tabuľa v teréne. 10/2023
[4] www.pamiatky.sk (27.10.2023)
Bibliografia
www.spisskabela.sk
GPS
49.186917, 20.453389
49°11'12.9"N 20°27'12.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk