Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rožňava - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Lokalita
obec Rožňava, okres Rožňava, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Secesný kostol s prvkami neogotiky postavený v rokoch 1904 – 1905. [1] Tehlový objekt bol realizovaný podľa architektonických plánov budapeštianskeho projektanta Ferenca Weiningera z roku 1903. Výstavbu riadil rožňavský staviteľ Nándor Szilvássy. Ide o sieňový pozdĺžny priestor s polygonálnym uzáverom, pristavanou vežou, situovanou na severovýchodnej strane, so schodiskovou vežičkou na severozápadnej strane a so štítom na priečelí. [2] Z troch strán sakrálneho priestoru sú protestantské empory. [3] Fasády sú obložené červenou leštenou tehlou v podobe dekoratívnych pásov, ktoré ju členia horizontálne i vertikálne. Tehly pochádzajú z tehelne staviteľa kostola Nándora Szilvássyho. [4]
 

Vnútorné zariadenie z roku 1905 sa viaže k menu rožňavského stolárskeho majstra Ferencza Boyera, ktorý kazateľnicu jednoduchých tvarov s baldachýnom, lavice a ďalšie zariadenie vyhotovil v historizujúcom slohu zo sýtohnedého moreného dreva. Obradový stôl je prácou stolára Istvána Fülekyho. [5]
 

Stavbu kostola finančne podporili aj Dionýz a Františka Andrássyovci. Zároveň prispeli na organ, ktorý je dielom Istvána Kerékgyártóho z Debrecína. [6]
 

Kostol bol postavený na začiatku 20. storočia ako posledný z existujúcich kostolov v Rožňave. Patrí k najkrajším reformovaným sakrálnym objektom na Slovensku. [7]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Kostol je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) SR pod číslom 11374/0. [8]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centrálnej časti mesta. Štítnická 3.
Fotogaléria
Rožňava - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 9/2012Rožňava - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 9/2012Rožňava - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 9/2012Rožňava - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 9/2012Rožňava - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 9/2012Rožňava - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 9/2012Rožňava - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 9/2012Rožňava - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2023Rožňava - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2023Rožňava - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2023Rožňava - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2023Rožňava - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2023Rožňava - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2023Rožňava - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2023Rožňava - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2023Rožňava - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2023Rožňava - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2023Rožňava - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2023Rožňava - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2023Rožňava - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2023Rožňava - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2023Rožňava - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2023Rožňava - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2023Rožňava - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2023Rožňava - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2023Rožňava - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2023Rožňava - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2023Rožňava - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2023Rožňava - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2023Rožňava - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2023Rožňava - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2023Rožňava - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2023Rožňava - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2023Rožňava - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2023Rožňava - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2023Rožňava - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2023Rožňava - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2023Rožňava - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2023Rožňava - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2023Rožňava - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2023
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 54.
[2] HOLEČKOVÁ, Sylvia: Kostol reformovanej cirkvi – najmladší kostol v Rožňave.
www.roznava.sk/kostol-reformovanej-cirkvi--najmladsi-kostol-v-roznave-a369-11412, 13.9.2022 (30.9.2023)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 54.
[4] HOLEČKOVÁ, Sylvia: Kostol reformovanej cirkvi – najmladší kostol v Rožňave.
www.roznava.sk/kostol-reformovanej-cirkvi--najmladsi-kostol-v-roznave-a369-11412, 13.9.2022 (30.9.2023)
[5 - 6] HOLEČKOVÁ, Sylvia: Kostol reformovanej cirkvi – najmladší kostol v Rožňave. www.roznava.sk/kostol-reformovanej-cirkvi--najmladsi-kostol-v-roznave-a369-11412, 13.9.2022 (30.9.2023), GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 54.
[7] HOLEČKOVÁ, Sylvia: Kostol reformovanej cirkvi – najmladší kostol v Rožňave.
www.roznava.sk/kostol-reformovanej-cirkvi--najmladsi-kostol-v-roznave-a369-11412, 13.9.2022 (30.9.2023)
[8] www.pamiatky.sk (30.9.2023)
Bibliografia
www.roznava.sk
GPS
48.658611, 20.530444
48°39'31.0"N 20°31'49.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk