Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Veľké Janíkovce (Nitra) - prícestná socha sv. Júliusa
Lokalita
obec Nitra, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Rokoková socha z roku 1812.
Bibliografia
www.nitra.skwww.pamiatkynaslovensku.sk