Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ľubietová - Kostol sv. Márie Magdalény
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Ľubietová, okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne gotický kostol, ktorý bol okolo roku 1780 barokovo prestavaný. Je to jednoloďový kostol s polygonálnym uzáverom a predstavanou vežou na západnej strane. Z neskorogotickej stavby sa zachovali obvodové múry, portál do sakristie a triumfálny oblúk. Presbytérium s polygonálnym uzáverom je zaklenuté valenou klenbou s lunetami. V lodi sú pruské klenby s medziklenbovými pásmi. Nad sakristiou sa nachádza oratórium. [1]
 

Hlavný oltár je z roku 1783. Ide o rokokovo-klasicistickú stĺpovú architektúru s volútovým nadstavcom uprostred, miesto pôvodného oltárneho obrazu je nika s mramorovou sochou Márie Magdalény z roku 1836 od Vavrinca Dunajského (ľubietovského rodáka, významného sochára). Pozadie sochy tvorí maľba krajiny en grisaille. Bočné oltáre sú tvarovo zhodné s hlavným, len uprostred mali oltárne obrazy Ukameňovanie sv. Štefana, prvomučeníka a Piety, ktoré boli odcudzené. Rokoková kazateľnica pochádza z rokov 1780 – 1790, na rečništi má reliéfy sv. Petra a Pavla apoštolov, na baldachýne je socha sv. Vendelína. Dvojmanuálový organ s novobarokovou skriňou je z roku 1909. Bronzová krstiteľnica má dolnú časť z 18. storočia. Z pôvodného zariadenia kostola sa vrholnegotická socha Madony z doby pred rokom 1400 a z kovu tepaný nadstavec krstiteľnice s výjavom Zuzany v kúpeli od sochára Vavrinca Dunajského dostali do zbierok múzea v Banskej Bystrici. [2]
 

Sakrálny objekt je najstaršou zachovanou stavbou v obci. [3] Je dlhý 28 m, široký 11 m a vysoký 11 m. [4] Gotický chrám v kráľovskom banskom meste Ľubietová sa spomína už v roku 1397. Po vpáde a plienení husitov koncom 14. storočia bol výrazne poškodený. Obnovili ho v roku 1502. Z toho obdobia sa spomína kaplnka sv. Anny, ktorá bola pristavaná zo severnej strany. [5]
 

Vo veži sú štyri zvony. Tri z nich boli zadovážené po tom, ako zrekvirovali zvony na vojenské účely počas prvej svetovej vojny. [6]
 

Kostol je obohnaný múrom. Do areálu sa vstupuje cez murovanú bránu. Okolo kostola bol kedysi cintorín.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola nie je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na severnej stráni nad obcou.
Fotogaléria
Ľubietová - Kostol sv. Márie Magdalény foto © Jana Lacková 6/2020Ľubietová - Kostol sv. Márie Magdalény foto © Jana Lacková 6/2020Ľubietová - Kostol sv. Márie Magdalény foto © Jana Lacková 6/2020Ľubietová - Kostol sv. Márie Magdalény foto © Jana Lacková 6/2020Ľubietová - Kostol sv. Márie Magdalény foto © Jana Lacková 6/2020Ľubietová - Kostol sv. Márie Magdalény foto © Jana Lacková 6/2020Ľubietová - Kostol sv. Márie Magdalény foto © Jana Lacková 6/2020Ľubietová - Kostol sv. Márie Magdalény foto © Jana Lacková 6/2020Ľubietová - Kostol sv. Márie Magdalény foto © Jana Lacková 6/2020Ľubietová - Kostol sv. Márie Magdalény foto © Jana Lacková 6/2020Ľubietová - Kostol sv. Márie Magdalény foto © Jana Lacková 6/2020Ľubietová - Kostol sv. Márie Magdalény foto © Jana Lacková 6/2020Ľubietová - Kostol sv. Márie Magdalény foto © Jana Lacková 6/2020Ľubietová - Kostol sv. Márie Magdalény foto © Jana Lacková 6/2020Ľubietová - Kostol sv. Márie Magdalény foto © Jana Lacková 6/2020Ľubietová - Kostol sv. Márie Magdalény foto © Jana Lacková 6/2020Ľubietová - Kostol sv. Márie Magdalény foto © Jana Lacková 6/2020Ľubietová - Kostol sv. Márie Magdalény foto © Jana Lacková 6/2020Ľubietová - Kostol sv. Márie Magdalény foto © Jana Lacková 6/2020Ľubietová - Kostol sv. Márie Magdalény foto © Jana Lacková 6/2020Ľubietová - Kostol sv. Márie Magdalény foto © Jana Lacková 6/2020Ľubietová - Kostol sv. Márie Magdalény foto © Jana Lacková 6/2020Ľubietová - Kostol sv. Márie Magdalény foto © Jana Lacková 6/2020Ľubietová - Kostol sv. Márie Magdalény foto © Jana Lacková 6/2020Ľubietová - Kostol sv. Márie Magdalény foto © Jana Lacková 6/2020Ľubietová - Kostol sv. Márie Magdalény foto © Jana Lacková 6/2020Ľubietová - Kostol sv. Márie Magdalény foto © Jana Lacková 6/2020Ľubietová - Kostol sv. Márie Magdalény foto © Jana Lacková 6/2020Ľubietová - Kostol sv. Márie Magdalény foto © Jana Lacková 6/2020Ľubietová - Kostol sv. Márie Magdalény foto © Jana Lacková 6/2020Ľubietová - Kostol sv. Márie Magdalény foto © Jana Lacková 6/2020Ľubietová - Kostol sv. Márie Magdalény foto © Jana Lacková 6/2020Ľubietová - Kostol sv. Márie Magdalény foto © Jana Lacková 6/2020Ľubietová - Kostol sv. Márie Magdalény foto © Jana Lacková 6/2020
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 253.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 253.
[3] Informačná tabuľa v teréne. (6/2020)
[4] www.lubietova.sk/obec-1/pamiatky/kostol-sv-marie-magdaleny/ (25.6.2020)
[5] Informačná tabuľa v teréne. (6/2020)
[6] www.lubietova.sk/obec-1/pamiatky/kostol-sv-marie-magdaleny/ (25.6.2020)
Bibliografia
www.lubietova.sk
GPS
48.746787, 19.364679
48°44'48.4"N 19°21'52.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk