Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Žiar nad Hronom - Anderleovská kaplnka
Lokalita
obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj
Bibliografia
www.ziar.skwww.pamiatkynaslovensku.sk