Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Žiar nad Hronom - Anderleovská kaplnka
Lokalita
obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Rodina Anderleová bola v 19. storočí a v prvej polovici 20. storočia jednou z najbohatších rodín vo Svätom Kríži nad Hronom. V Dejinách Žiaru nad Hronom sa píše, že Jozef Anderle bol pri vzniku Tekovskosväto-krížskej sporiteľne v roku 1872 a stal sa jej námestníkom. Jozef Anderle vlastnil viac domov a rozsiahle polia. Išlo o významného svätokrížskeho podnikateľa. Sídlo sporiteľne bolo umiestnené v jeho dome. V jednej starej kronike Žiaru nad Hronom sa uvádza, že pri zakladaní Komunálnych služieb po roku 1950 vstúpila do Komunálnych služieb aj vdova Anderleová s výrobou sódovej vody. Určite nevstúpila dobrovoľne. [1]
 

Podnikateľská rodina si dala postaviť kaplnku okolo roku 1885. Rodina Anderleová využívala kaplnku najmä na náboženské obrady napríklad počas sviatku zosnulých. [2]
 

Výstavbou sídliska po roku 1952 sa cintorín spolu s kaplnkou dostali do stredu mesta. Vážnym problémom sa stala pôvodná cesta, ktorá nevyhovovala zvýšeným nárokom, bolo ju treba rozšíriť a tak bolo rozhodnuté, že kaplnka bude zlikvidovaná. Možno by sa bola zmestila popri kaplnke aj cesta a snáď bolo možné preniesť niektoré časti kaplnky na nový cintorín. Záchrana kaplnky však nebola pre ľudí taká dôležitá, pre Slovensko veľmi typický jav. Kaplnka zanikla a ostali len dve fotografie. Jedna je od autora Mariana Pavúka s ruským tankom. Evidentne je z roku 1968. [3]

Prístup
Stála pri starom cintoríne v Žiari nad Hronom až do jeho likvidácie v roku 1973.
Poznámky
[1 - 3] KAFKA, Richard:Ako skončili slávne stavby – Anderleovská kaplnka. 20. apríl 2011, https://ziar.dnes24.sk/ako-skoncili-slavne-stavby-anderleovska-kaplnka-93945 (30.11.2022)
Bibliografia
www.ziar.skwww.pamiatkynaslovensku.sk