Cintoríny židovské   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Zvolenská Slatina - Židovský cintorín
Lokalita
obec Zvolen, okres Zvolen, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Oszkár Lőwi sa narodil v roku 1902. O sedemnásť rokov ho pochovali vo Zvolenskej Slatine. Jediným dostupným svedectvom o jeho živote je náhrobný kameň na židovskom cintoríne, ktorý dnes ani cintorín nepripomína. [1]
 

Podľa súpisu Židov z roku 1942 žilo vo Zvolenskej Slatine jedenásť Židov, a tak ako aj v iných obciach, vojna s ich osudmi kruto zamiešala. Pri neupravenom cintoríne si človek na holokaust nemôže nespomenúť. Tento cintorín ale nemá s holokaustom nič spoločné, prestalo sa na ňom pochovávať oveľa skôr. Predpokladá, že to bolo niekedy v 20. rokoch 20. storočia. Obec sa o to vtedy starala. Bol to nádherný cintorín. Neskôr ľudia cintorín rozkradli. Je pravdepodobné, že na cintoríne boli pochovaní nielen ľudia zo Slatiny, ale aj z blízkych obcí. Vo Vígľaši napríklad žilo osem Židov a v Očovej deväť. Početne najviac bolo židovské obyvateľstvo zastúpené vo Zvolene, kde ich úrady registrovali 652, kým v Detve to bolo iba 50. [2]
 

Cintorín nebol dlho udržiavaný. Niečo rozbili deti, niektoré pomníky ľudia pobrali. Pred pár rokmi ho trochu poupravoval obecný úrad, pretože bolo rozváľané. Cintorín bol iba dvakrát do roka kosený. Pôvodný múr okolo cintorína bol vysoký a vymurovaný zo skál. Ešte v roku 1958 boli pomníky dobre viditeľné a stáli. [3]
 

Vstupná brána na cintorín síce stojí, no drevená nadstavba nad múrmi, ktorá kedysi vytvárala vežičku, dávno spráchnivela. Nakoniec ju pre istotu strhli, aby neprivalilo niektoré z detí, ktoré sa sem chodili hrávať. [4]
 

Stromy, ktoré vo vnútri rastú, akoby niekto len tak chaoticky nahádzal. A skutočne. Zasadili ich miestni obyvatelia. V ich tieni, tam pod trávou, je kameň s menom Oszkár Lőwi. Neznámy chlapec, z neznámej rodiny, z onedlho neznámeho cintorína. [5]
 

Ešte v roku 1941 žili vo Zvolenskej Slatine Róthovci, Kellermanovci, Wiemanovci, Reisovci, Schlesingerovci a Haupstovci. Dnes tu už nežije žiadna z týchto rodín. Zabudlo sa na židovské rodiny, ktoré žili vo Zvolenskej Slatine ešte pred pár desaťročiami a rovnako sa zabudlo aj na židovský cintorín na okraji dediny. O cintorín sa dlho nikto poriadne nestaral, postupne podľahol zubu času a vandalom, ktorí z neho ukradli mnohé náhrobné kamene. Z kamenného múrika, ktorý kedysi siahal až do výšky 1,5 metra a obkolesoval celý cintorín zostalo len torzo, pretože bol postupne rozobratý a kamene z neho boli použité na stavbu domov. [6]
 

Cintorín je poslednou pamiatkou na Židov vo Zvolenskej Slatine, ktorý pripomína tragický osud týchto obyčajných ľudí. Od roku 2006 sa Občianske združenie Slovenský skauting, 21. zbor Korčín Zvolenská Slatina snaží o obnovu a prinavrátenie dôstojnosti tomuto miestu. V rokoch 2006 - 2007 odstránili náletové kroviny, ktoré zarástli cintorín a opravili kamenný múrik, ktorý ohraničuje cintorín, pretože bol už značne poškodený. V roku 2015 sa rozhodli pokračovať v obnove a prinavracaní dôstojnosti miestu. Osadili na cintoríne informačnú tabuľu. Odstránili náletové kroviny, ktoré opäť začali cintorín zarastať a zo severnej strany cintorína vysadili lipovú alej. V nasledujúcich rokoch plánujú obnoviť strechu na vstupnej bráne, aby sa zabránilo jej rozpadu. Vyrobiť a osadiť drevené lavičky. Pokračovať v historickom výskume a zo zozbieraných materiálov v priestore vstupnej brány pripraviť stálu výstavu historických fotografií a materiálov. [7]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav cintorína je dobrý.
Prístup
Zvolenskej Slatine vyberiete do časti Boroviny, musíte prejsť cez Slatinu. Niekoľko desiatok metrov za mostom, hneď pri križovatke, je neveľký priestor ohradený nízkym kamenným múrikom, ktorý ani nie je murovaný, skaly sú iba tak poukladané na sebe. Spomedzi vysokej trávy tu a tam vytŕčajú náhrobné kamene. Väčšinou sú pováľané, aj ten s menom Oszkár Lőwi, pod stromami, ktoré tam ani nemali byť. [8]
Fotogaléria
Zvolenská Slatina - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 10/2022Zvolenská Slatina - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 10/2022Zvolenská Slatina - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 10/2022Zvolenská Slatina - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 10/2022Zvolenská Slatina - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 10/2022Zvolenská Slatina - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 10/2022Zvolenská Slatina - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 10/2022Zvolenská Slatina - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 10/2022Zvolenská Slatina - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 10/2022Zvolenská Slatina - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 10/2022Zvolenská Slatina - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 10/2022Zvolenská Slatina - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 10/2022Zvolenská Slatina - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 10/2022Zvolenská Slatina - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 10/2022Zvolenská Slatina - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 10/2022Zvolenská Slatina - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 10/2022Zvolenská Slatina - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 10/2022Zvolenská Slatina - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 10/2022Zvolenská Slatina - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 10/2022Zvolenská Slatina - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 10/2022Zvolenská Slatina - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 10/2022Zvolenská Slatina - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 10/2022Zvolenská Slatina - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 10/2022Zvolenská Slatina - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 10/2022Zvolenská Slatina - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 10/2022Zvolenská Slatina - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 10/2022Zvolenská Slatina - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 10/2022Zvolenská Slatina - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 10/2022Zvolenská Slatina - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 10/2022Zvolenská Slatina - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 10/2022Zvolenská Slatina - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 10/2022Zvolenská Slatina - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 10/2022Zvolenská Slatina - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 10/2022Zvolenská Slatina - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 10/2022Zvolenská Slatina - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 10/2022Zvolenská Slatina - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 10/2022
Poznámky
[1 - 4] http://naszvolen.sme.sk (24.3.2016)
[6 - 7] http://korcin.webnode.sk/nase-projekty/zidovsky-cintorin/ (24.3.2016)
[8] http://naszvolen.sme.sk (24.3.2016)
GPS
48.557093, 19.263459
48°33'25.5"N 19°15'48.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk