Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Belince - zvonica
Lokalita
obec Belince, okres Topoľčany, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Zvonica z 20. storočia so zvonom z roku 1830.
Bibliografia
www.belince.skwww.pamiatkynaslovensku.sk