Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Belince - zvonica
Lokalita
obec Belince, okres Topoľčany, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Dôležitou súčasťou obce bola zvonica z 20. storočia so zvonom z roku 1830. Zvonica sa nachádzala v strede starej dediny a slúžila do roku 1968. [1]
Poznámky
[1] www.obecbelince.sk/historia-obce.html (11.9.2019)
Bibliografia
www.obecbelince.skwww.pamiatkynaslovensku.sk