Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bratislava - Reduta
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava, Bratislavský kraj
Bibliografia
OBUCHOVÁ, Viera - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana: Bratislavská reduta. In: Pamiatky a múzeá, 1993, č. 6, s. 12 - 15.
www.bratislava.skwww.pamiatkynaslovensku.sk