Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Jelšava - Evanjelické lýceum
Lokalita
obec Jelšava, okres Revúca, Banskobystrický kraj
Pamiatková ochrana
Jelšava - bývalé evanjelické lýceum (č. ÚZPF 510/2) - architektonicko-historický výskum - rok 2017. Autori: Doc. Mgr. Ing. arch. Andrej Botek, PhD., Ing. arch. Róbert Erdélyi, PhD. [1]
Prístup
Námestie republiky č. 8/489.
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (4.5.2018)
Bibliografia
www.jelsava.skwww.pamiatkynaslovensku.sk