Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Uzovce
Lokalita
obec Uzovce, okres Sabinov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kaštieľ bol postavený koncom 19. storočia v historizujúcom slohu. Nová stavba vznikla začlenením staršej dvojvežovej stavby do nového pôdorysu. Kaštieľ je jednopodlažná budova s trojpodlažnou vstupnou vežou a dvoma dvojpodlažnými nárožnými vežami hranolovitého tvaru. Celé prízemie je členené pásovou rustikou, vežovité stavby nárožnou bosážou. Úprava čerpá z tvarov francúzskej renesancie a domáceho klasicizmu. Strecha je manzardová. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý.
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Uzovce a Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Jiří Fiedler 4/1974Kaštieľ Uzovce foto © Jiří Fiedler 4/1974Kaštieľ Uzovce foto © Jiří Fiedler 4/1974Kaštieľ Uzovce foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Uzovce foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Uzovce foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Uzovce foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Uzovce foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Uzovce foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Uzovce foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Uzovce foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Uzovce foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Uzovce a Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Uzovce a Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Uzovce foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Uzovce foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Uzovce foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Uzovce foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Uzovce foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Uzovce foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Uzovce foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Uzovce foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Uzovce foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Uzovce foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Uzovce foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Uzovce foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Uzovce foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Uzovce foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Uzovce foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Uzovce foto © Viliam Mazanec 7/2013
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 353.
Bibliografia
www.uzovce.sk
GPS
49.091353, 21.181836
49°0 5' 28.87", 21°0 10' 54.61"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk