Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kozárovce - vodojem
Lokalita
obec Kozárovce, okres Levice, Nitriansky kraj
Bibliografia
www.kozarovce.skwww.pamiatkynaslovensku.sk