Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kuchyňa - kaštieľ
Lokalita
obec Kuchyňa, okres Malacky, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Poľovnícky kaštieľ postavený v roku 1855. Bol to blokový objekt s romantickou fasádou. [1]
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 156.
Bibliografia
www.obeckuchyna.skwww.pamiatkynaslovensku.sk