Zaujímavé články   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lucia TALLOVÁ - OSTROVY (Liptovská galéria P. M. Bohúňa)
lucia-tallova-ostrovy-liptovska-galeria-p-m-bohuna

 


 

Miesto: Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa
 

Kurátor výstavy: Lucia Miklošková
 

Trvanie výstavy: 27.11.2019 - 1.2.2020
 


 

Sólový výstavný projekt autorky Lucie Tallovej s názvom Ostrovy vznikol špeciálne pre priestor Veľkej výstavnej siene Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši. Výstava prezentuje diela umelkyne zostavené do celku priestorovej inštalácie. Autorka vo svojich inštaláciách a troj-dimenzionálnych kolážach pracuje so starými fotografiami a antikvárnym nábytkom. Fotografie dopĺňa citlivými intervenciami, napríklad pridaním farebnej škvrny, ďalšieho obrazu alebo objektu v rôznych podobách. Tallová týmito autorskými gestami porušuje a prepisuje predmet fotografického záznamu, pričom účinkom je prebudenie fotografického média a akoby oživenie obrazu (času minulosti) v prítomnom priestore.
 


 

Aktuálna výstava nadväzuje na predchádzajúce výstavné projekty, v ktorých autorka zvýznamnila exteriér diel. V rámci nich svoje práce najskôr tematizovala cez konštrukcie archívu (konštrukcia diela ako archív spomienok), následne dospela k uvoľnenejším formám, kedy diela už nutne nelimitovala rámom a prešla k otvoreným kompozíciám.
 


 

Pre jej diela sú charakteristické dva obrazové motívy – morská krajina a vzdušná atmosféra. K morským hladinám a vodným brehom alebo vodnej pare, vzduchu a mračnám sa autorka neustále vracia. Maľby, veľkorozmerné plátna, aj drobné akvarely na papieri akoby zachytávali pohyb ako formu plynutia nemennosti - je to voda, ktorá sa mení na vodnú paru, kryštalizuje a následne sa vracia do svojho pôvodného stavu.
 


 

Lucia Tallová svoje objekty konštruuje ako ostrovy alebo hory. V oboch prípadoch ide o symbolickosť miesta, ktoré je nedostupné a vzdialené. Preto sú jej krajiny zväčša ľudoprázdne. Jej diela prezentujú predmety známe z našej bežnej reality, uvedené do neobvyklých stretnutí a spojení, kedy sa stávajú viac obrazom – spomienkou, alebo obrazom – snom. Keď človek sníva alebo spomína, nenachádza sa v minulosti, skôr v minulosti aj súčasnosti zároveň, pretože sa oba časy miešajú v sebe a tvoria novú skutočnosť, obraz - ostrov.
 


 

Na výstave Ostrovy v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa, sú predstavené najnovšie diela z aktuálnej tvorby autorky, ktoré sú verejne prezentované po prvýkrát.
 


 

Lucia Tallová (*1985) je na slovenskej scéne dobre etablovaná autorka mladej generácie, absolventka Vysokej školy výtvarných umení, ateliéru Ivana Csudaia, držiteľka niekoľkých významných ocenení (2016 – Cena Nadácie Tatra Banky za umenie, 2013 - VÚB Maľba roka, 2010 - Strabag Artaward International).
 


 

www.galerialm.sk
 www.pamiatkynaslovensku.sk