Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nižná Slaná - vysoká pec (Huta Etelka)
Lokalita
obec Nižná Slaná, okres Rožňava, Košický kraj
Bibliografia
www.niznaslana.skwww.pamiatkynaslovensku.sk