Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Prešov - Stará neologická synagóga
Lokalita
obec Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Synagóga bola postavená v rokoch 1847 - 1849. Zbúrali ju po požiari v roku 1887. [1]
Poznámky
[1] BORSKÝ, Maroš: Synagogue Architecture in Slovakia. A Memorial Landscape of a Lost Community. Bratislava: Jewish Heritage Foundation – Menorah, 2007. s. 139.
Bibliografia
www.presov.skwww.pamiatkynaslovensku.sk