Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Prietržka - zvonica
Lokalita
obec Prietržka, okres Skalica, Trnavský kraj
Bibliografia
www.prietržka.sk



www.pamiatkynaslovensku.sk