Parky a záhrady   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Sobotište - Park pri kaštieli
Lokalita
obec Sobotište, okres Senica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Park je ohraničený vodným tokom Teplica a bývalým habánskym kanálom. Jeho rozloha je 14 356 m2. Z drevín sa v parku vyskytuje najmä pagaštan konský, lipa veľkolistá, lipa malolistá, javor mliečny, javor poľný, jaseň štíhly, breza previsnutá a hrab obyčajný. V parku sú vysadené tri pamätné lipy, ktoré sadili významné osobnosti družstevníctva (p. Roberto Rodrigues, predseda svetovej rady medzinárodného družstevného zväzu, rok 2000, p. Lars Hillbom, prezident európskej rady medzinárodného družstevného zväzu, rok 2000, p. Borgström, prezident medzinárodnej poľnohospodárskej družstevnej únie, rok 2002). [1]
Pamiatková ochrana
Park je znehodnotený modernou výstavbou.
Súčasný stav a využitie
Stav parku je dobrý. Slúži svojmu účelu. Je celoročne prístupný verejnosti.
Prístup
Nachádza v centre obce za Nyáryovským kaštieľom.
Poznámky
[1] www.sobotiste.sk/pamiatky/park/ (4.10.2019)
GPS
48.731262, 17.406567
48°43'52.5"N 17°24'23.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk