Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Udavské - Kostol Najsvätejšej Trojice
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Udavské, okres Humenné, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Neogotický kostol s románskymi dekoračnými prvkami postavený v roku 1927 namiesto starého barokového sakrálneho objektu, ktorý pochádzal z roku 1701. Stavba má pôdorysnú dispozíciu v tvare latinského kríža s užším, polygonálne zakončeným presbytériom a v šírke prvého klenbového poľa riešeným transeptom. Uzáver presbytéria je krytý lunetami, ostatné priestory majú krížové klenby s klenbovými pásmi, ktoré dosadajú na rímsy hlavíc nástenných pilastrov. Priečnu loď (transept) na bočných fasádach zakončuje trojhranný štít, ktorý má neúplný frontón, na strednej ploche je veľké pseudogotické združené okno a menší okrúhly otvor nad ním. Na hranách presbytéria, ako aj na nárožiach hlavnej lode a bočných lodí, sú oporné piliere. Veža je dekoratívne členená slepými arkádami a podstrešným oblúčikovým vlysom. Na streche lode nad krížením pôdorysných osí je malá pseudogotická strešná vežička. [1] Veža aj vežička sú ukončené strechou v tvare ihlanu.
 

Hlavný oltár a bočné, ako aj kazateľnica sú pseudogotické z čias stavby kostola. Z pôvodnej stavby sa zachovala kamenná krstiteľnica, riešená na spôsob krstiteľníc zo 14. storočia, a závesné obrazy najsvätejšej Trojice a Ružencovej Panny Márie od V. Tkaczika zo 60. rokov 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 346.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 346.
Bibliografia
www.udavske.sk
GPS
48.977114, 21.964231
48°58'37.6"N 21°57'51.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk